Användningsområde

Kiiltomelt 1525 är ett snabbverkande smältlim för förpackningar. Lämpligt för limning av papper, kartong och korrugerad kartong. Alla komponenter i limmet följer livsmedelförpackningsförordningen FDA 175.105.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kiiltomelt 1525 10 kg T7219.010
[green_content]

37%

Färger

Ljust gulaktig

Mjukningspunkt

109 °C (DIN 52011)

Viskositet

1,200 mPas, 160 °C, 100 s¯¹

Öppentid

medellångt

Appliceringstemperatur

150–180 °C

Förpackningsstorlekar

10 kg

Förvaring

I oöppnad förpackning, i max. +40 °C, i 24 månader.

Bruksanvisning

Lämpliga appliceringsmetoder är med munstycke, skiva och överföringsarm.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. De tekniska specifikationerna är definierade under standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller rådande arbetsförhållanden som vi inte har någon kontroll över. Således kan vi inte hållas ansvariga för det slutgiltiga resultatet. Användaren av produkten ska testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
Materialcertifiering för livsmedelskontakt
Nyckelflagga
GREEN CONTENT 37%