Kiiltomelt 1540
Smältlim

Kiiltomelt 1540 är ett EVAC smältlim för pappers- och förpackningsindustrin.

Specialfunktioner

  • Universellt
  • Lämpligt för livsmedelsförpackningar    
  • Även i blått

Dokument

Användningsområde

Kiiltomelt 1540 är ett snabbverkande smältlim för förpackningsindustrin. Lämpligt för limning av papper, kartong och korrugerad kartong. Alla komponenter i limmet följer livsmedelförpackningsförordningen FDA 175.105.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kiiltomelt 1540 10 kg T7213.010
[green_content]

30%

Färger

gulaktig och blå

Mjukningspunkt

105 °C DIN (52011)

Viskositet

1 200 mPas, 160 °C, 100 s?¹

Öppentid

Kort

Appliceringstemperatur

150–180 °C

Förpackningsstorlekar

10 kg, 500 kg

Förvaring

I oöppnad förpackning, i max. +40 °C, i 36 månader.

Bruksanvisning

Lämpligt för applicering med munstycke.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. De tekniska specifikationerna är definierade under standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller rådande arbetsförhållanden som vi inte har någon kontroll över. Således kan vi inte hållas ansvariga för det slutgiltiga resultatet. Användaren av produkten ska testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
Materialcertifiering för livsmedelskontakt
 Svanen märkning
Nyckelflagga
GREEN CONTENT 30%