Kiiltomelt 2535
Smältlim

Kiiltomelt 2535 är ett universellt EVAC-smältlim.

Specialfunktioner

  • Lång öppentid
  • Lämpligt för monteringslimningar

Dokument

Användningsområde

Kiiltomelt 2535 används som sidolim i snabba bokbindningslinjer. På grund av den långa öppentiden och den snabba bindning kan Kiiltomelt 2535 dessutom användas för monteringslimning. Kiiltomelt 2535 är ett snabbverkande smältlim med lång öppentid. Alla komponenter i limmet följer livsmedelförpackningsförordningen FDA 175.105.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kiiltomelt 2535 15 kg T7232.015
[green_content]

32%

Färger

Ljusgul

Mjukningspunkt

69 °C (DIN 52011)

Viskositet

1 800 mPas, 160 °C, 100 s?¹

Öppentid

Lång

Appliceringstemperatur

150–180 °C

Förpackningsstorlekar

15 kg

Förvaring

I oöppnad förpackning, i max. +40 °C, i 36 månader.

Bruksanvisning

Lämpliga appliceringsmetoder är med munstycke, skiva och överföringsarm.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. De tekniska specifikationerna är definierade under standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller rådande arbetsförhållanden som vi inte har någon kontroll över. Således kan vi inte hållas ansvariga för det slutgiltiga resultatet. Användaren av produkten ska testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
Materialcertifiering för livsmedelskontakt
 Svanen märkning
Nyckelflagga
GREEN CONTENT 32%