Kiiltomelt EVO 35
Smältlim

Mjukt smältlim för papperspåsar med fönster och etikettering.

Specialfunktioner

  • Bra munstycksegenskaper
  • Utmärkt köldbeständighet 
  • Lämplig att använda till livsmedelsförpackningar 
  • Bra vidhäftning även till svårlimmade material.

Dokument

Användningsområde

Kiiltomelt EVO 35 är ett snabbhärdande smältlim utmärkt för svåra materiallimningar, såsom papperspåsar av PP och fönster av PS. Limmet har god termisk stabilitet. Alla komponenter i limmet följer livsmedelförpackningsförordningen FDA 175.105. samt (EU) 10/2011 förordning om plastmaterial.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kiiltomelt EVO 35 10 kg T7262.010
Färger

ljus

Mjukningspunkt

98 °C (DIN 52011)

Viskositet

1500 mPas, 160 °C, 100 s¯¹

Öppentid

lång

Appliceringstemperatur

150-180 °C

Bruksanvisning

Lämpligt för applicering med munstycke.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Hänvisar till produktens säkerhetsdatablad. Se separat säkerhetsdatablad på www.kiilto.se för information om produkt och förpackningsdestruktion.

Materialcertifiering för livsmedelskontakt
Nyckelflagga