Kiiltomelt K 608
Smältlim

Kiiltomelt K 608 är ett EVAC smältlim för grafisk industri.

Specialfunktioner

  • Lämpligt för limbindning av tidskrifter
  • Ljus färg

Dokument

Användningsområde

Kiiltomelt K 608 smältlim används i limbindning av tidskrifter, broschyrer, kataloger och belagda papper. Limmet är lämpligt för följande maskintyper: Müller- Martini: Amigo, Tigra, Acoro, Trendbinder, Normbinder 1-3, Baby-Pony och dessutom bland annat Kolbus Ratiobinder, Horizon, Sulby-Compact och Sulby Mark II.

Färger

vit/transparent

Mjukningspunkt

70 °C (DIN 52011)

Viskositet

4 500 mPas, 160 °C, 100 s¯¹

Öppentid

Medellångt

Appliceringstemperatur

160–180 °C

Förpackningsstorlekar

10 kg

Förvaring

I oöppnad förpackning, i max. +40 °C, i 36 månader.

Bruksanvisning

Lämpliga appliceringsmetoder är med vals och skiva.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. De tekniska specifikationerna är definierade under standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller rådande arbetsförhållanden som vi inte har någon kontroll över. Således kan vi inte hållas ansvariga för det slutgiltiga resultatet. Användaren av produkten ska testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
 Svanen märkning
Nyckelflagga