Kiiltomelt S 105
Smältlim

Kiiltomelt S 105 är ett EVAC-baserat smältlim för kantlister.

Specialfunktioner

  • M1-klassad
  • Holz-Her patronmaskiner

Dokument

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kiiltomelt S 105 cartridge off-white 330 g T7305.927
Typ/bindemedel

EVA

Färger

Naturvit

Mjukningspunkt

ca 102 °C

Viskositet

ca 85.000 mPas ( 200 °C, 0,5 s⁻¹ )

Arbetsförhållanden

+18–20 °C

Appliceringstemperatur

200...220 °C (på appliceringsvalsen)

Förpackningsstorlekar

45 x 330 g

Luftfuktighet

60–70 %

Fukthalt i trä

8-10 %

Förvaring

I oöppnad förpackning, vid max. +40 °C, i 24 månader.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten ska testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.