Kiiltomelt S 208
Smältlim

Kiiltomelt S 208 är ett fyllt EVAC-baserat smältlim för kantlister.

Specialfunktioner

  • M1-klassificerad 

Dokument

Användningsområde

Kiiltomelt S 208 är ett EVAC-baserat smältlim för limning av kantband. Limmet har god vidhäftning mot flera olika kantlistmaterial. Limmet smälter lätt, är enkelt att applicera och bildar inte trådar. Lämpligt för limning av melaminimpregnerade papperskantlister, PVC-kantlister/ribbor, fanérlister, laminat och ribbor av massivt trä. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Förpackningsstorlek Färg Artikelnummer
Kiiltomelt S 208 beige 15 kg beige T7322.015
Kiiltomelt S 208 valkoinen 15 kg vit T7321.015
Färger

beige och vit

Mjukningspunkt

103 °C (DIN 52011)

Viskositet

45 000 mPas, 200 °C, 3 s¯¹

Arbetsförhållanden

+18-22 °C

Appliceringstemperatur

190 - 210 °C (appliceringsvalsen)

Förpackningsstorlekar

15 kg

Luftfuktighet

60–70 %

Fukthalt i trä

7–10 %

Förvaring

I oöppnad förpackning, vid max. +40 °C, i 36 månader.

Bruksanvisning

Limmet smälts ned i limbehållaren. Den lägsta matningshastigheten för maskinen är 15 m/min. Om matningshastigheten är lägre än vad som rekommenderas, måste limtemperaturen på appliceringsvalsen höjas för att undvika att limmet kyls ner för tidigt. Vid längre uppehåll i arbetet bör limtemperaturen sänkas, annars försämras vidhäftnings- och utflytningsegenskaperna.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
Nyckelflagga