Kiiltomelt S 211

Kiiltomelt S 211 är ett EVAC-baserat smältlim för limning av kantband.

Specialfunktioner

  • M1-klassad
  • Lämplig även för maskiner som förlimmar kantbanden

Dokument

Användningsområde

Kiiltomelt S 211 är ett smältlim för kantband som även är lämpligt för maskiner som förgummerar kantbanden. Limmet smälter lätt, är enkelt att applicera och bildar inte trådar. Lämpligt för limning av melaminimpregnerade papperskantremsor, PVC-kantremsor/ribbor, fanérremsor, laminat och ribbor av massivt trä. Limmet upfyller M1 emissionsklass för byggnadsmaterial.

Förpackningsstorlek Färg Artikelnummer
*Kiiltomelt S 211 valkoinen 15 kg vit T7300.015
Kiiltomelt S 211 beige 15 kg beige T7301.015
Färger

beige och vit

Mjukningspunkt

110 °C (DIN 52011)

Viskositet

110 000 mPas, 200 °C, 5 s¯¹

Arbetsförhållanden

+18–22 °C

Appliceringstemperatur

180–205 °C (på appliceringsvalsen)

Förpackningsstorlekar

25 kg

Luftfuktighet

60–70 %

Fukthalt i trä

7–10 %

Förvaring

I oöppnad förpackning, vid max. +40 °C, i 36 månader.

Bruksanvisning

Limmet smälts ned i limbehållaren. Om matningshastigheten är lägre än vad som rekommenderas, måste limtemperaturen på appliceringsvalsen höjas för att undvika att limmet svalnar för tidigt. Vid längre uppehåll i arbetet bör temperaturen på limmet sänkas, i annat fall kan dess vidhäftnings- och utflytningsegenskaper försämras.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. De tekniska specifikationerna är definierade under standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller rådande arbetsförhållanden som vi inte har någon kontroll över. Således kan vi inte hållas ansvariga för det slutgiltiga resultatet. Användaren av produkten ska testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
Nyckelflagga