Kiiltomelt S 222
Smältlim

Kiiltomelt S 222 är ett EVAC-baserat smältlim för kantband.

Specialfunktioner

  • M1-klassad

Dokument

Användningsområde

Kiiltomelt S 222 är ett smältlim för kantband med god eftervärmebeständighet. Limmet trådas inte och är enkelt att applicera. Lämpligt för limning av melaminimpregnerade papperskantremsor, PVC-kantremsor/ribbor, fanérremsor, laminat och ribbor av massivt trä. Limmet uppfyller M1 Emissionsklass för byggnadsmaterial.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kiiltomelt S 222 beige 15 kg T7306.015
Kiiltomelt S 222 valkoinen 15 kg T7302.015
Färger

beige och vit

Mjukningspunkt

103 °C (DIN 52011)

Viskositet

115 000 mPas, 200 °C, 0,5 s¯¹

Arbetsförhållanden

+18–22 °C

Appliceringstemperatur

205–220 °C (på appliceringsvalsen)

Förpackningsstorlekar

15 kg

Luftfuktighet

60–70 %

Fukthalt i trä

7–10 %

Förvaring

I oöppnad förpackning, i max. +40 °C, i 36 månader.

Bruksanvisning

Limmet smälts ned i limbehållaren. Den lägsta matningshastigheten för maskinen är 20m/min. Om matningshastigheten är lägre än vad som rekommenderas, måste limtemperaturen på appliceringsvalsen höjas för att undvika att limmet svalnar för tidigt. Vid längre uppehåll i arbetet bör temperaturen på limmet sänkas, i annat fall kan dess vidhäftnings- och utflytningsegenskaper försämras.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. De tekniska specifikationerna är definierade under standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller rådande arbetsförhållanden som vi inte har någon kontroll över. Således kan vi inte hållas ansvariga för det slutgiltiga resultatet. Användaren av produkten ska testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
Nyckelflagga