Kiiltomelt S 310 beige
Smältlim

Kiiltomelt S 310 är ett ofyllt EVAC-baserat smältlim för kantlister.

Specialfunktioner

  • M1-klassad

Dokument

Användningsområde

Kiiltomelt S 310 är ett ofyllt EVAC-baserat smältlim för kantlister Lämpligt för limning av melaminimpregnerade papperskantremsor, PVC-kantremsor/lister, fanérremsor, laminat och massiva trälister. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kiiltomelt S 310 beige 10 kg T7307.010
[green_content]

13%

Färger

beige

Mjukningspunkt

106 °C (DIN 52011)

Viskositet

115 000 mPas, 200 °C, 3 s¯¹

Arbetsförhållanden

+18-22 °C

Appliceringstemperatur

200 - 210 °C (appliceringsvals)

Förpackningsstorlekar

10 kg

Luftfuktighet

60–70 %

Fukthalt i trä

7–10 %

Förvaring

I oöppnad förpackning, vid max. +40 °C, i 36 månader.

Bruksanvisning

Limmet smälts ned i limbehållaren. Den lägsta matningshastigheten för maskinen är 18 m/min. Om matningshastigheten är lägre än vad som rekommenderas, måste limtemperaturen på appliceringsvalsen höjas för att undvika att limmet kyls ner för tidigt. Vid längre avbrott i arbetet bör limtemperaturen minskas, annars försämras vidhäftnings- och utflytningsegenskaperna.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten ska testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
Nyckelflagga
GREEN CONTENT 13%