Kiiltomelt V 130
Smältlim

Lim för laminering av pappersförpackningar och försegling med värmeförseglare.

Specialfunktioner

  • lim för laminering
  • låg arbetstemperatur

Dokument

Användningsområde

Limmet Kiiltomelt V 130 används för laminering av pappersförpackningar som förseglas med värmeförseglare.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kiiltomelt V 130 10 kg T7208.010
Färger

Lätt

Mjukningspunkt

77 °C DIN 52011

Viskositet

900 mPas, 140 °C 100 s¯¹

Appliceringstemperatur

120–150 °C

Förpackningsstorlekar

10 kg

Förvaring

I oöppnade behållare, vid högst +40 °C i 36 månader.

Bruksanvisning

Kan strykas på med roller.

Ytterligare information

Informationen i det här produktdatabladet baseras på våra tester och vår praktiska kunskap. Tekniska data definieras under standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsvillkor påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även starkt av arbetsmetoderna. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetshanteringssystem. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller för rådande förhållanden som vi inte har någon kontroll över. Därför kan vi inte hållas ansvariga för det slutliga resultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för det avsedda ändamålet.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för produkten, använd skyddshandskar. Se informationsbladet om materialsäkerhet. Besök www.kiilto.com för information om avfallshantering av produkten och förpackningen.

Materialcertifiering för livsmedelskontakt
Nyckelflagga