Kiiltomelt V 160
Smältlim

Kiiltomelt V 160 är ett universellt EVAC-smältlim för pappers- och förpackningsindustrin.

Specialfunktioner

  • Låg appliceringstemperatur
  • Lämpligt för omslagspappersförpackningar 

Dokument

Användningsområde

Kiiltomelt V 160 används för formning och förslutning av korrugerad kartong och kartongförpackningar samt i automatiska förpackningslinjer inom pappersindustrin. Det kan användas vid mycket lägre temperaturer än traditionella smältlimmer. Minskar maskinens underhållstimmar. Alla komponenter i limmet följer livsmedelförpackningsförordningen FDA 175.105.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kiiltomelt V 160 10 kg T7246.010
[green_content]

32%

Färger

Gulaktig

Mjukningspunkt

103 °C DIN 52011

Viskositet

1 300 mPas, 140 °C 100 s¯¹

Öppentid

Kort (130 °C)

Appliceringstemperatur

120–150 °C

Förpackningsstorlekar

10 kg, 500 kg

Förvaring

I oöppnad förpackning, i max. +40 °C, i 36 månader.

Bruksanvisning

Lämpliga appliceringsmetoder är med munstycke och vals.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. De tekniska specifikationerna är definierade under standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller rådande arbetsförhållanden som vi inte har någon kontroll över. Således kan vi inte hållas ansvariga för det slutgiltiga resultatet. Användaren av produkten ska testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
Materialcertifiering för livsmedelskontakt
Nyckelflagga
GREEN CONTENT 32%