Kiiltomelt V 50
Smältlim

Snabbt härdande EVA-baserat smältlim för livsmedelsförpackningsindustrin. Låg användningstemperatur och utmärkt termisk stabilitet eliminerar förkolning i systemet.

Specialfunktioner

  • Smältlim för livsmedelsförpackningar
  • Låg användningstemperatur
  • Snabb

Dokument

Användningsområde

Kiiltomelt V 50 smältlim för försegling av wellpapp och kartongförpackningar inom livsmedelsindustrin. Den kan användas vid mycket lägre temperaturer än traditionella smältlimmer, vilket minskar maskinens underhållstimmar. Alla komponenter i limmet följer livsmedelförpackningsförordningen FDA 175.105. samt (EU) 10/2011 förordning om plastmaterial. Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på begäran.

[green_content]

36%

Färger

Vit

Mjukningspunkt

99 °C DIN 52011

Viskositet

1200 mPas, 140 °C 100 s¯¹

Öppentid

Kort

Appliceringstemperatur

120-150 °C

Förvaring

I oöppnad förpackning, vid max. +40 °C, i 36 månader.

Bruksanvisning

Lämpliga appliceringsmetoder är med munstycke och vals.

Ytterligare information

Informationen som anges i det här produktdatabladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. De tekniska specifikationerna är definierade under standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultatet. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller rådande arbetsförhållanden som vi inte har någon kontroll över. Således kan vi inte hållas ansvariga för det slutgiltiga resultatet. Användaren av produkten ska testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

Materialcertifiering för livsmedelskontakt
Nyckelflagga
GREEN CONTENT 36%