KiiltoPro MD Des Etanol 75
Ytdesinfektion

KiiltoPro MD Des Etanol 75 är en medicinteknisk produkt som består av ca 75 vol% denaturerad etanol och är avsedd för desinfektion av hårda, synligt rena ytor och non-invasiv medicinteknisk utrustning inom hälso- och sjukvården och tandvården som t.ex. patientsängar, undersökningsbritsar etc. Även klassificerad som biocid PT2 och kan användas på generella ytor som tål alkohol.

Produkten är effektiv mot bakterier, jästsvamp och höljeförsedda virus som t.ex. HIV, Hepatit B och C, Coronavirus samt vissa nakna virus som Adenovirus, Rotavirus och Murine Norovirus. Verkar snabbt och avdunstar utan att lämna torkränder på den behandlade ytan.

Specialfunktioner

CE-märkt medicinteknisk produkt, klass IIa, NB 0537.

Mikrobiologisk information:
EN13727 (baktericidal effekt) - 30 sek
EN13624 (jästicidal effekt/fungicidal effekt) - 30 sek/15 min
EN16615 (baktericidal/jästicidal effekt) - 2 min
EN14476 (höljeförsedda virus, Adenovirus, Murine Norovirus) - 30 sek
EN14348 (mycobaktericidal effekt) - 1 min

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Bruksfärdig etanolbaserad desinfektion för synligt rena ytor på non-invasiv medicinteknisk utrustning som tål alkohol.

Medicinteknisk produkt, för professionell användning.

Utseende och doft

Klar vätska med karaktäristisk alkoholdoft

Tillverkningsland

SVERIGE

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
12 x 1000 ml 693-12 7331964006931
Lagring

Förvaras i rumstemperatur, stäng kapsylen efter användning. Hållbar 3 år från produktion även i öppnad flaska förutsatt att produkten förvaras enligt anvisningar. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
Utgångsdatum står tryckt på flaskan.

Bruksanvisning

Används på synligt rena ytor som tål alkohol. Om du är osäker på om ytan tål alkohol, prova först på ett undanskymt ställe.

Gör så här:
1. Rengör ytan med vanligt rengöringsmedel.
2. Spruta rikligt med produkten på ytan alternativt dränk in en torkduk med outspädd vätska.
3. Bearbeta ytan upprepade gånger så den är fuktig under hela kontakttiden (se etiketten för kontakttider)
4. Lämna ytan att lufttorka

Miljö och säkerhet

Allvarliga incidenter med KiiltoPro MD Des Etanol 75 skall anmälas till info.klc.se@kiilto.com samt till Läkemedelsverket som är den nationellt ansvariga myndigheten för medicinteknisk utrustning.

PT2 biocidprodukt för professionell användning.
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen för användning.

Notera

Ej avsedd för trä, tyg, naturgummi, målade eller pappklädda ytor samt silikon.