KiiltoPro MD Des Etanol 75+
Ytdesinfektion

KiiltoPro MD Des Etanol 75+ är en medicinteknisk produkt som består av ca 75 vol% denaturerad etanol samt tensid (smutslösande) och är lämplig för desinfektion av hårda ytor och non-invasiv medicinteknisk utrustning inom hälso- och sjukvården och tandvården. Exempel på användningsområde är undersökningsbritsar, bänkar, bord, patientsängar eller annan non-invasiv medicinteknisk utrustning som tål alkohol. Även klassad som biocid PT2 och kan användas på allmänna ytor.

Produkten är effektiv mot bakterier, jästsvamp och höljeförsedda virus som t.ex. HIV, Hepatit B och C , Coronavirus samt vissa nakna virus som Adenovirus, Rotavirus och Murine Norovirus. Verkar snabbt och avdunstar utan att lämna torkränder på den behandlade ytan.

Specialfunktioner

CE-märkt medicinteknisk produkt, klass IIa, NB 0537.

Mikrobiologisk information:
EN13727 (baktericidal effekt) 30 sek
EN13624 (jästicidal effekt/fungicidal effekt) 30 sek/15 min
EN16615 (baktericidal/jästicidal effekt) 2 min
EN14476 (höljeförsedda virus, Adenovirus, Murine Norovirus) 30 sek
EN14348 (mykobaktericidal effekt) 1 min

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Bruksfärdig etanolbaserad desinfektion med rengörande verkan (tensid) för ytor på non-invasiv medicinteknisk utrustning som tål alkohol.

Medicinteknisk produkt, för professionell användning.

Utseende och doft

Klar vätska med karaktäristisk alkoholdoft

Tillverkningsland

SVERIGE

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
12 x 1000 ml 695-12 7331964006955
Lagring

Förvaras i rumstemperatur, stäng kapsylen efter användning. Hållbar 3 år från produktion. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor

Bruksanvisning

Används på ytor som tål alkohol. Om du är osäker på om ytan tål alkohol, prova först på ett undanskymt ställe. Tillsatsen av tensid gör att ytan inte behöver rengöras först om den är lite smutsig.

Gör så här:
1. Spruta rikligt på ytan alternativt dränk in en torkduk med outspädd vätska.
2. Bearbeta ytan upprepade gånger så den är fuktig under hela kontakttiden (se etiketten för kontakttider)
3. Lämna ytan att lufttorka
(4. Om ytan behöver vara helt fri från kemikalier t.ex. vid livsmedelskontakt, vänligen skölj ytan med vatten)

Miljö och säkerhet

Allvarliga incidenter med KiiltoPro MD Des Etanol 75+ skall anmälas till info.klc.se@kiilto.com samt till Läkemedelsverket som är den nationellt ansvariga myndigheten för medicinteknisk utrustning.

PT2 biocid för professionellt bruk.
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen för användning.

Notera

Ej avsedd för trä, tyg, naturgummi, målade eller pappklädda ytor samt silikon.