KiiltoPro MD Des IPA 45+
Ytdesinfektion

KiiltoPro MD Des IPA 45+ är en medicinteknisk produkt som består av ca 45 vol% isopropylalkohol samt tensid (smutslösande) och är lämplig för desinfektion av släta ytor på non-invasiv medicinteknisk utrustning inom hälso- och sjukvården samt tandvården. Exempel på användningsområde är undersökningsbritsar, ultraljudsprober, kuvöser eller annan non-invasiv medicinteknisk utrustning som tål alkohol. Även klassad som biocid PT2 och kan användas på allmänna ytor.

Produkten är effektiv mot bakterier, jästsvamp och höljeförsedda virus som t.ex. HIV, Hepatit B och C samt Coronavirus. Verkar snabbt och avdunstar utan att lämna torkränder på den behandlade ytan.

Specialfunktioner

CE-märkt medicinteknisk produkt, klass IIa, NB 0537.

Mikrobiologisk information:
EN13727 (baktericidal effekt) 30 sek
EN13624 (jästicidal effekt) 30 sek
EN16615 (baktericidal/jästicidal effekt) 1 min
EN14476 (Vacciniavirus/höljeförsedda virus) 30 sek, Adenovirus 5 min
EN14348 (mykobactericidal effekt) 1 min (clean), 5 min (dirty)

Desinfektionsmedel BPR-reg. nr. 5654-1-3. Verksamma ämnen och biocidprodukt är godkända enligt biocidförordningen (Förordning (EU) nr 528/2012).

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Bruksfärdig IPA-baserad desinfektion med rengörande verkan (tensid) för ytor på non-invasiv medicinteknisk utrustning som tål alkohol.

Medicinteknisk produkt, för professionell användning.

Utseende och doft

Klar vätska med karaktäristisk alkoholdoft

Tillverkningsland

SVERIGE

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
12 x 1000 ml 668-12 7331964006689
3 x 5 l 669-3 7331964006696
Lagring

Förvaras i rumstemperatur, stäng kapsylen efter användning. Hållbar 3 år från produktion även i öppnad flaska förutsatt att produkten förvaras enligt anvisningar. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
Utgångsdatum står tryckt på flaskan.

Bruksanvisning

Används på ytor som tål alkohol. Om du är osäker på om ytan tål alkohol, prova först på ett undanskymt ställe. Tillsatsen av tensid gör att ytan inte behöver rengöras först. Innehåller inte castor oil.

Gör så här:
1. Spruta rikligt på ytan alternativt dränk in en torkduk med outspädd vätska (ca 40 ml/m²).
2. Bearbeta ytan upprepade gånger så den är fuktig under hela kontakttiden (se etikett samt ovanför för kontakttider)
3. Lämna ytan att lufttorka
(4. Om ytan behöver vara helt fri från kemikalier t.ex. vid livsmedelskontakt, vänligen skölj ytan med vatten)

Miljö och säkerhet

Allvarliga incidenter med KiiltoPro MD Des IPA 45+ skall anmälas till info.klc.se@kiilto.com samt till Läkemedelsverket som är den nationellt ansvariga myndigheten för medicinteknisk utrustning.

PT2 biocid för professionellt bruk.
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen för användning.

Notera

Ej avsedd för trä, tyg, naturgummi, målade eller pappklädda ytor samt silikon.