KiiltoPro MD Instru Des 45+
Ytdesinfektion

KiiltoPro MD Instru Des 45+ är en medicinteknisk produkt för professionell användning inom hälso- och sjukvården samt tandvården. Produkten består av 45 vol% isopropyl alcohol, tensid (tar bort smuts) samt korrosionsskydd (rostskydd).

KiiltoPro InstruDes 45+ är effektiv mot bakterier, jästsvamp och höljeförsedda virus som t.ex. HIV, Hepatit B och C samt Coronavirus.

Specialfunktioner

CE-märkt medicinteknisk produkt, klass IIa, NB 0537.

Mikrobiologisk information:
EN13727 (baktericidal effekt) - 1 min
EN13624 (jästicidal effekt) 2 min
EN16615 (baktericidal/jästicidal effekt) - 1 min
EN14476 (Vacciniavirus/höljeförsedda virus) 30 sek
EN14348 (Mycobactericidal effect): 5 min

Instrument blötläggning:
EN14561 (bactericidal effekt instrument) - 15 min
EN14562 (jästicidal effekt instrument) - 15 min
EN14563 (tuberculocid effekt instrument) - 15 min
EN17111 (höljeförsedda virus effekt instrument) - 15 min

Länkar

Dokument

Användningsområde

Bruksfärdig IPA-baserad instrumentdesinfektion (45 vol%) för non-invasiv medicinteknisk utrustning och instrumentblötläggning. För invasiva instrument enbart som för-desinfektion innan sterilisteringprocessen. Används på ytor som tål alkohol. För professionell användning.

Medicinteknisk produkt, För professionell användning.

Utseende och doft

Klar vätska med karaktäristisk alkoholdoft

Tillverkningsland

SVERIGE

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
12 x 1000 ml 670-12 7331964006702
3 x 3 l 671-3 7331964006719
Lagring

Förvaras i rumstemperatur, stäng kapsylen efter användning. Hållbar 3 år från produktion även i öppnad flaska förutsatt att produkten förvaras enligt anvisningar. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
Utgångsdatum står tryckt på flaskan.

Bruksanvisning

Används på ytor som tål alkohol. Om du är osäker på om ytan tål alkohol, prova först på ett undanskymt ställe. Tillsatsen av tensid gör att ytan inte behöver rengöras först. Innehåller inte castor oil.

Desinfektion av non-invasiv medicinteknisk utrustning:
1. Spruta rikligt på ytan alternativt dränk in en torkduk med outspädd vätska.
2. Bearbeta ytan upprepade gånger så den är fuktig under hela kontakttiden (se etiketten samt ovan för kontakttider)
3. Lämna ytan att lufttorka

Desinfektion av instrument:
1. Skölj av organiskt material från instrumenten i vanligt kranvatten
2. Häll upp MD Instru Des 45+ i ett rent kärl
3. Lägg ner instrumenten och låt dem ligga i minst 15 min

Miljö och säkerhet

Allvarliga incidenter med KiiltoPro MD Instru Des IPA 45+ skall anmälas till info.klc.se@kiilto.com samt till Läkemedelsverket som är den nationellt ansvariga myndigheten för medicinteknisk utrustning.

Notera

Ej avsedd för trä, tyg, naturgummi, målade eller pappklädda ytor samt silikon.