Orion Clean Card Pro
Hygientest

Snabbtest för kontroll av rengöringsresultat och proteinrester på rengjorda ytor. Förpackningen innehåller 25 st testkort.

Specialfunktioner

  • Enkel att använda
  • Snabb
  • Pålitlig
  • Kan även användas på välvda ytor
  • Lång hållbarhetstid

Snabbtest för kontroll och uppföljning av rengöring. Testet mäter förekomsten av proteinrester på ytor som indikerar otillräcklig rengöring.

Reagensdynan på testkortet reagerar med protein och orsakar en färgreaktion. Resultatet fås snabbt och man hinner upprepa rengöringen innan ytan används på nytt.

Länkar

Dokument

Användningsområde

För lokaler för mat lagas och serveras. Lämplig också för användningsändamål inom hälsovården.

Utseende och doft

Kortet

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
1 x 25 st 63200 6438115000402
Lagring

Rumstemperatur. Kan användas i två efter tillverkningen.

Bruksanvisning

Fukta området som ska undersökas (ca. 10x10 cm) genom att spraya rent vatten ur sprayflaska några gånger. Torka testområdet med testkortet först vågrätt från kant till kant och sedan lodrätt från kant till kant. Avläs resultatet om 30 sekunder och bedöm det utgående från tabellen i förpackningen. Resultatet förblir oförändrat i ca. 30 minuter.

Om kortets perforerade område blir gult är ytan. Om området blir grönt eller blått är ytan som undersöktes inte ren. Ju mörkare färgen är, desto större är proteinförekomsten.

Det har inte fastställts gränsvärden för proteinsmuts, utan det är användaren som själv avgör objektets kritiska renlighetsnivå.

Miljö och säkerhet

Kortet kan förstöras som brännbart avfall

Notera

Reagenskortets membran är enkelriktat så att ingen kontamination uppstår. Ytan är ren genast efter provtagningen.