Sitol 1038
PVAc-lim

Sitol 1038 är ett PVAc-dispersionslim för pappers- och förpackningsindustrin.

Specialfunktioner

  • Lämplig för olika användningsändamål, inklusive användning som sidolim för wellpappkartonger

Dokument

Användningsområde

Sitol 1038 är ett snabbhärdande, modifierat PVAc-dispersionslim med relativt lång öppentid och låg viskositet. Sitol 1038 är lämplig för limning av papper, kartong och wellpapp.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Sitol 1038 Schütz cont T1230.996
Typ/bindemedel

PVAc

Densitet/Specifik vikt

1,05 kg/dm³/20 °C

pH

5

Viskositet

1 350 mPas (Brookfield RVT 3/20, 20 °C)

Appliceringstemperatur

+18…+25 °C

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten innan limmet har torkat. En torkad limfilm tas bort med xylen.

Materialcertifiering för livsmedelskontakt
 Svanen märkning
Nyckelflagga