Sitol 1038
PVAc-lim

Sitol 1038 är ett PVAc-dispersionslim för pappers- och förpackningsindustrin.

Specialfunktioner

  • Lämplig för olika användningsändamål, inklusive användning som sidolim för wellpappkartonger

Dokument

Användningsområde

Sitol 1038 är ett snabbhärdande, modifierat PVAc-dispersionslim med relativt lång öppentid och låg viskositet. Sitol 1038 är lämplig för limning av papper, kartong och wellpapp.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Sitol 1038 Schütz cont T1230.996
Typ/bindemedel

PVAc

Densitet/Specifik vikt

1,05 kg/dm³/20 °C

pH

5

Viskositet

1 350 mPas (Brookfield RVT 3/20, 20 °C)

Appliceringstemperatur

+18…+25 °C

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten innan limmet har torkat. En torkad limfilm tas bort med xylen.

Materialcertifiering för livsmedelskontakt
Nyckelflagga