Sitol 1350
Akrylatdispersionlim

Sitol 1350 är ett tryckkänsligt akryldispersionslim.

Specialfunktioner

  • Bra vidhäftning mot flera plaster
  • Bra valsappliceringsegenskaper

Dokument

Användningsområde

Sitol 1350 har bra valsappliceringsegenskaper och hög klibbighet som lämpar sig för limning av polystyren och plastfolier. Kan enkelt tvättas bort med kallt vatten.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Sitol 1350 5 kg T3417.005
Typ/bindemedel

Akryldispersionslim

Densitet/Specifik vikt

1,05 kg/dm³/20 °C

pH

5

Viskositet

850 mPas (Brookfield RVT 2/20, 20°C)

Appliceringstemperatur

+18…+25 °C

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten innan limmet har torkat. En torkad limfilm tas bort med xylen.

 Svanen märkning
Nyckelflagga