Sitol 4180
PVAc-lim

Sitol 4180 är ett PVAc-dispersionslim för pappers- och förpackningsindustrin.

Specialfunktioner

  • Lämplig för livsmedelsförpackningar
  • Lämplig för t.ex. limning av sidorna/handtagslapparna på papperskassar

Dokument

Användningsområde

Sitol 4180 är ett PVAC-homopolymerdispersionslim som är lämpligt för limning av sidor och handtag på papperspåsar samt för att forma wellpappkartonger. Sitol 4180 har goda valsegenskaper. Alla komponenter i limet uppfyller reglerna för livsmedelsförpackningar enligt FDA 175.105 samt (EU) 10/2011 förordningen om plastmaterial.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Sitol 4180 15 kg T1805.015
Typ/bindemedel

PVAc

Densitet/Specifik vikt

1,05 kg/dm³ (20 °C)

pH

5

Viskositet

2 000 mPas (Brookfield RVT 3/20, 20 °C)

Appliceringstemperatur

+18…+25 °C

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten innan limmet har torkat. En torkad limfilm tas bort med xylen.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller arbetsförhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren måste själv testa produktens lämplighet för avsedd applicering.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs produktens säkerhetsdatablad. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Materialcertifiering för livsmedelskontakt
Nyckelflagga