Sitol 4678
PVAc-lim

Sitol 4678 är ett PVAc-dispersionslim för tillverkning av spirallindade kärnor.

Specialfunktioner

  • Goda valsappliceringsegenskaper

Dokument

Användningsområde

Sitol 4678 är ett modifierat dispersionslim med polyvinylacetat.
Limmet har goda valsappliceringsegenskaper.
Sitol 4678 är lämpligt för laminering av kartong och papper. Mycket lämpligt för limning av det översta kartonglagret på spirallindade papprör.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
*Sitol 4678 30 kg T3935.030
Typ/bindemedel

PVAc

Densitet/Specifik vikt

1,15 kg/dm

pH

7

Viskositet

4 300 mPas, Brookfield RVT 4/20, 20°C

Appliceringstemperatur

+18…+25 °C

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten innan limmet har torkat.
Intorkad limfilm tas bort med xylen.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar resultatet och produktens prestanda. Vi garanterar att våra produkter håller hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsledningssystem. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller rådande arbetsförhållanden, som vi inte har någon kontroll över. Således kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet. Användaren måste själv testa produktens lämplighet för avsedd applicering.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för materialet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

 Svanen märkning
Nyckelflagga