Sitol 6740
PVOH-lim

Sitol 6740 är ett polyvinylalkohollim för limning av byggnadsisoleringsmaterial.

Specialfunktioner


Dokument

Användningsområde

Sitol 6740 är utformat för limning av fiberbaserade husisoleringsmaterial med munstycke-/sprutapplikator. Torkar långsamt och bildar en stark fog. Kompatibelt med Ekovillas cellulosaisolering (VTT, ETA 09/0081) och Termex cellulosaisolering (VTT-C-11413-15).

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Sitol 6740 15 kg T3933.015
Typ/bindemedel

Polyvinylalkohollim

Densitet/Specifik vikt

1,05 kg/dm³ (20 °C)

pH

7

Viskositet

3 500 mPas (Brookfield RVT 3/20, 20°C)

Appliceringstemperatur

+18…+25 °C

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten innan limmet har torkat. Ett torkat lim kan tas bort mekaniskt, avsluta rengöringen med varmt vatten.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
Nyckelflagga