Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens – framtidens stora hot mot männskligheten

Varje dag räddar antibiotikan liv och det är ett av våra viktigaste läkemedel. Men antibiotikan är på väg att tappa sin kraft då felaktig och överdriven användning har lett till att antibiotikaresistenta bakterier börjat spridas snabbt runt om i världen. Världshälsoorganisationen WHO har klassat antibiotikaresistens som ett av de största hoteten mot männskligheten. Om man inte bromsar utvecklingen nu, riskerar 10 miljoner människor att dö av antibiotikaresistens år 2050, vilket är mer än de som dör av cancer. 

Det här kan du göra för att minska antibiotikaresistensen

  1. Använd inte antibiotika i onödan – det har ingen effekt på virus och lindriga bakterieinfektioner klarar kroppen ofta av att läka ut själv
  2. Använd inte överbliven antibiotika – det är inte säkert att nästa infektion kräver samma behandling även om symptomen är likartade.
  3. Lämna in överbliven antibiotika på apoteket – medicin som spolas ut i avloppet eller slängs i soporna riskerar att spridas i miljön
  4. Skydda dig själv och andra från smitta genom att hålla en god handhygien. Särskilt viktigt att komma ihåg efter toalettbesök, före- och under matlagning samt innan du äter. Det är också bra att tvätta händerna före och efter besök på bondgårdar, ridskolor, djurparker eller andra anläggningar där man klappar djur.
  5. Följ vaccinationsprogrammen som erbjuds inom barnhälsovården
  6. Sprid kunskapen till andra så att alla kan hjälpas åt att skydda antibiotikan

Kan användningen av desinfektionsprodukter bidra till ökad antibiotikaresistens?

Nej, det kan den inte. I alla fall inte den alkoholbaserade hand- och ytdesinfektion som säljs på den nordiska marknaden. Antibiotika och alkohol avdödar bakterier på helt olika sätt där den förstnämnda går in i bakteriens kärna och DNA och oskadlig gör den på så sätt. Alkohol avdödar bakterier utan att nå bakteriens DNA och bakterier kan på så sätt aldrig utveckla resistens mot alkhol.

En effektiv handhygien med bland annat användning av handdesinfektion är tvärt om ett viktigt vapen i kampen mot antibiotikaresistens. Ju mindre smittspridning vi har i samhället eller inom sjukvården, ju mindre antibiotika behöver förskrivas. Förutsättningen för att resistenta bakterier utvecklas och sprids minskar också. Därför bidrar förebyggande hygienarbete inom sjukvården, djursjukvården och tandvården direkt eller indirekt till att förhindra spridningen av antibiotikaresistenta bakterier. 

Läs gärna mer på www.skyddaantibiotikan.se