FAQ

Frågor om Desinfektionsprodukter

Hur kan WipeClean Chlorine Disinfection våtservetter ha en hållbarhet på 18 månader i oöppnad och 30 dagar efter öppnad förpackning?

Du kanske har hört att klorbaserade produkter brukar ha kort hållbarhetstid? Det gäller också för vissa typer av klorbaserade produkter.

Den aktiva substansen i WipeClean Chlorine Disinfection är sodiumhypoklorit, vars pH-värde ligger på ca. 9, vilket är högre än de flesta andra klorbaserade produkter.

Enligt tester gjorda på oberoende laboratorier har Kiilto kunnat bevisa att WipeClean Chlorine Disinfection garanterat har minst 1000 ppm klor kvar under hela dess hållbarhetstid på 18 månader. I öppnad förpackning är produkten hållbar i 30 dagar.

Kan jag tillverka min egen handsprit?

Just nu sprids det många ”recept” på sociala medier på hur man gör egen handsprit och vi skulle därför vilja varna för att detta kan få rakt motsatt och förödande effekt i pandemitider. Att utveckla en handsprit som har effekt på bakterier och virus är ett precisionsarbete som kräver många laboratorietester för att hitta exakt rätt koncentration av ingående ingredienser. Det kan skilja på mindre än 1% i någon ingrediens som gör att produkten får avsedd effekt eller ej. Alla desinfektionsmedel bör dessutom testas på externa, ackrediterade laboratorium för att säkerställa att de lever upp till de europeiska normerna vad gäller avdödning av bakterier och virus.

Att koka ihop egen handsprit hemma resulterar i att du får en produkt som du inte har någon aning om vad den är kapabel att avdöda. Det ger dig en falsk trygghet och du riskerar istället att sprida virus då du tror att du är ren om händerna när det troligtvis är tvärt om. I coronatider som dessa riskerar detta snarare att öka smittspridningen än att förhindra den.

Vi vet att det just nu är extrem efterfrågan på handsprit och vi gör vad vi kan för att leverera det sjukvården behöver och därefter leverera ut till våra återförsäljare. Vi ber alla att inte hamstra och istället se till att de som verkligen behöver handsprit som tex sjukvården, äldrevården, riskgrupper etc får tillgång till detta.

Ta hand om er där ute och glöm inte att en ordentlig handtvätt med tvål och ljummet vatten i 30 sekunder räcker väldigt långt för att förhindra smittspridning. Detta är långt mycket säkrare än att försöka blanda ihop egen handsprit.

Läs här om vad Kemikalieinspektionen säger i frågan, https://www.kemi.se/bekampningsmedel/biocidprodukter/vanliga-typer-av-biocidprodukter/vanliga-fragor-om-desinfektionsmedel-och-coronavirus

Hur desinficerar jag mina händer rätt?

Att desinficera sina händer på rätt sätt är viktigt för att avdöda mikrooganismer över allt på händerna. Man ska ta rikligt med handsprit (minst 3 ml) och se till att händerna är fuktiga under minst 30 sekunder.

Hur får jag bort fläckar från Alcogel på mina kläder?

Om du har fått stänk av Alcogel på dina kläder så kan man ibland få vitaaktiga fläckar som är svåra att få bort. Fläckarna orsakas av förtjockningsmedlet i produkten. Det går dock att få bort fläckarna om man gör följande:

 • Tappa upp ljummet vatten i diskhon (inte varmare än vad plagget tål)
 • Lägg i 1 matsked citronsyra (finns på kryddhyllan i de flesta mataffärer)
 • Lägg i plagget och låt det ligga i blöt i 1 h
 • Tvätta som vanligt i maskin enligt tvättrådet i plagget

Hur testar man att handspriten fungerar?

DAX desinfektionsprodukter säljs till hälso- och sjukvården som ställer höga krav på att produkterna ska vara effektiva mot bakterier, jästsvamp och olika typer av virus. För att bevisa att produkterna är effektiva genomför man så kallade EN-tester (europanormer) som är standardiserade tester för att fastställa ett desinfektionsmedels effektivitet. En del EN-tester som EN1500 för handdesinfektion är praktiska och en del är så kallade suspensionstester.

Alla DAX handdesinfektioner har genomgått en EN1500 test som är en praktisk test där ca 20 personer får bakterier på händerna och sedan desinficerar dem. Efter att händerna torkat, mäter man hur många bakterier som finns kvar på händerna. Produkten blir godkänd om den tar bort 99,99% av bakterierna på händerna.

När det gäller test av förmågan att avdöda virus så finns det i dagläget inga standardiserade praktiska tester utan man är hänvisad till suspensionstester. Där hälls viruspartiklar i ett provrör och sedan tillsätter man desinfektionsprodukten och skakar röret. Därefter mäter man hur mycket virus som finns kvar.

Kan handsprit självantända i en varm bil?

Alkoholbaserade desinfektionsprodukter bör alltid förvaras i normal rumstemperatur för att garantera hållbarhet till sista utgångsdatum. Förvaras produkterna i en högre temperatur t.ex. i bilen en varm sommar så finns det risk för att en del vätska förångas, vilket förkortar hållbarhetstiden och kan minska desinfektionseffekten. Gelbaserade produkter som under lång tid förvaras i högre temperatur än normal rumstemperatur riskerar också att bli helt flytande.

Risken för att handsprit ska självantända i en varm bil är dock minimal. Temperaturen för när ren etanol kan självantända är 325-425 grader C och med tanke på att handsprit är en blandning av olika alkoholer samt en viss del vatten så är gränsen betydligt högre.

Som vanligt när det gäller alkoholbaserade produkter så ska man vidta försiktighet och inte utsätta produkten för gnistor, öppna lågor eller andra antändningskällor samt aldrig röka i närheten av produkten.

Vad är det för skillnad på Yt Plus och Yt 75+?

Det finns två olika alkoholer som är de vanligaste att använda för ytdesinfektion inom svensk sjukvård. Den ena är etanol och den andra är isopropylalkohol (även kallad IPA eller 2-propanol). DAX Ytdesinfektion Plus och DAX Ytdesinfektion Extra består båda av 45 vol% isopropylalkohol, medan DAX Ytdesinfektion 75 och DAX Ytdesinfektion 75+ innehåller ca 75 vol% denaturerad etanol.

Fördelen med Yt Plus och Yt Extra är att alkoholhalten är något lägre, vilket gör att de kan användas på material som är känsliga för höga halter av alkohol. De har också en väldigt bra upplösande effekt på t.ex. blod.

Fördelen med Yt 75 och Yt 75+ är att de är effektivare mot virus än de ipa-baserade produkterna och har även en kortare kontakttid för vissa mikroorganismer. På respektive produktsida finns det produktblad att ladda ner där det tydligt framgår vilka mikroorganismer som produkten har effekt mot.

DAX Ytdesinfektion Plus: 45 vol% ipa + tensid (smutslösare)

DAX Ytdesinfektion Extra: 45 vol% ipa + tensid (smutslösare) + korrosionsinhibitor (rostskydd)

DAX Ytdesinfektion 75: 75 vol% denaturerad etanol

DAX Ytdesinfektion 75+:75 vol% denaturerad etanol + tensid (smutslösare)

Vad biter handsprit på?

En etanolbaserad handsprit över 70 vol% är oftast effektiv mot de flesta bakterier och höljeförsedda virus, men man behöver ofta komma upp i högre alkoholkoncentration för att få bra effekt även mot nakna virus som t.ex. murine norovirus (vinterkräksjuka).

Man ska dock inte stirra sig blind på just procenthalten utan det är även kombinationen av de olika alkoholerna som avgör hur effektiv produkten är. Generellt så gäller att ju mer etanol desto bättre effekt mot virus, men all desinfektion som säljs i Sverige måste denatureras med isopropylalkohol samt i vissa fall även ytterligare ett denatureringsmedel så att den inte går att dricka.

DAX handdesinfektionsprodukter klarar följande:

DAX Clinical Handdesinfektion: bakterier, jästsvamp, mykobakterier, höljeförsedda virus samt vissa nakna virus som Murine Norovirus och Adenovirus

DAX Alcogel: bakterier, jästsvamp, höljeförsedda virus samt vissa nakna virus som murine norovirus

DAX IPA Handdesinfektion: bakterier, jästsvamp, höljeförsedda virus

DAX Viruguard: bakterier, jästsvamp, mykobakterier, alla typer av virus

Vilken handdesinfektion ska jag välja?

Det finns en uppsjö av olika handdesinfektioner på marknaden och bara under vårt varumärke DAX saluför vi sju olika varianter. Det kan därför vara lite förvirrande och svårt att veta vilken sort man ska ha.

Det viktigaste att tänka på vid val av handdesinfektion är att kontrollera att produkten lever upp till grundkravet att den passerar testen EN1500 med en kontakttid på max 30 sekunder. Klarar den detta har man funnit en bra basprodukt som funkar för det mesta och sedan handlar det mycket om tycke och smak eller om man har specialbehov av t.ex. full virucid effekt.

Vissa föredrar en gel då den är lite lättare att hantera utan att spilla. De som använder handsprit upp till 50 gånger/dag t.ex. inom sjukvården brukar föredra en flytande handdesinfektion eftersom en gel kan bilda en kladdig hinna på händerna vid väldigt frekvent användning. En alkoholfri handdesinfektion kan vara praktiskt på ställen där det finns risk för förtäring eller t.ex. på veterinärkliniker där det finns många djur med känsliga nosar.

Nedan finns en översikt över DAX olika hygieniska handdesinfektioner och vilka krav de uppfyller.

Vilken ytdesinfektion ska jag välja?

Det finns många olika ytdesinfektionsprodukter på marknaden och bara under vårt varumärke DAX saluför vi sex olika flytande varianter. Det kan därför vara lite förvirrande och svårt att veta vilken sort man ska ha.

Det viktigaste att tänka på vid val av ytdesinfektion är att kontrollera att produkten lever upp till grundkraven att den passerar testerna EN13727 (baktericid effekt) samt EN13624 (jästicid effekt) med en kontakttid på max 1 minut. Det är även bra att produkten som baskrav även har effekt på alla höljeförsedda virus. Klarar den detta har man funnit en bra basprodukt som fungerar för det mesta och sedan handlar det mycket om vilken typ av yta eller miljö som ska desinficeras.

IPA-baserade ytdesinfektioner brukar ha en lägre alkoholhalt, vilket lämpar sig bra för ytor som är känsliga för höga alkoholhalter. Dessa produkter har också en bra upplösande effekt på t.ex. blod pga sin höga andel vatten.

Etanolbaserade ytdesinfektioner har en bättre effekt på virus och bör väljas till miljöer där virusrelaterade sjukdomar är vanliga.

Väteperoxidbaserade ytdesinfektioner är helt alkoholfria och lämpliga för känsliga material eller i miljöer där det är olämpligt med stark doft av alkohol. Produkter baserade på väteperoxid har ofta full effekt på alla virus, vilket är svårt att nå med alkoholbaserade produkter.

Nedan finns en översikt över DAX olika ytdesinfektioner.

Frågor om ögonskölj

Hur använder jag pH Neutral Eye Wash?

Skölj dina ögon med pH Neutral om du råkar får syra eller bas i ögonen. PH Neutral neutraliserar syror och basor mycket mer effektivt än sköljning med vanlig natriumklorid.
Det är enkelt att skölja dina ögon med pH Neutral:

 1. Ta flaskan och vrid därefter ögonkoppen tills förseglingen bryts
 2. Luta ditt huvud bakåt och skölj ögat
 3. Luta dig ev. framåt och skölj om du vill undvika att kläderna blir våta
 4. Använder du en flaska på 200 ml är sköljtiden ca 2 min. Har du haft riktig otur och fått syra/bas i båda ögonen, så kan du använda vår DUO-lösning som kan skölja båda ögonen samtidigt. Här är sköljtiden med en flaska på 500 ml ca 2 minuter per öga.
 5. Fortsätt sedan skölja med en vanlig ögonskölj t.ex. Plum Ögonskölj fram till läkarbesök (sök alltid läkare vid ögonskador)

Hur använder jag Plum Ögonskölj?

Använd Plum Eye Wash när du får damm, smuts eller främmande ämnen i ögonen.
Det är enkelt att skölja dina ögon med Plum Eye Wash:

 1. Ta flaskan och vrid därefter ögonkoppen tills förseglingen bryts
 2. Luta ditt huvud bakåt och skölj ögat
 3. Luta dig ev. framåt och skölj om du vill undvika att kläderna blir våta
 4. Använder du en flaska på 200 ml är sköljtiden ca 2 minuter, med en flaska på 500 ml är sköljtiden ca 5 minuter och med en flaska på 1000 ml är sköljtiden ca 10 minuter. Har du haft riktigt otur och måste skölja båda ögonen samtidigt, kan du göra det med vår DUO-lösning. Här är sköljtiden ca 2 minuter med en flaska på 500 ml och ca 5 minuter per öga med en flaska på 1000 ml.

Hur vet jag om jag ska använda den blå (pH Neutral) eller den gröna (Plum Eye Wash) ögonduschflaskan?

Skillnaden på den blå (pH Neutral) och den gröna ögonduschen (Plum Eye Wash) är att pH Neutral är en 4,9 % steril fosfatbuffert och 2 minuters ögonduschlösning för neutralisering vid olyckor med syror och baser.

Plum Eye Wash är däremot 0,9 % steril natriumklorid och en ögonduschlösning som lämpar sig för att skölja ögat rent från främmande ämnen, damm, olja m.m. Samtidig bör Plum Eye Wash användas vid olyckor med syror eller baser efter att man har sköljt 2 minuter med pH Neutral.

Se pH Neutrals effekt på syror och baser:

Övriga frågor

Hur lång hållbarhet har produkterna?

Alla våra krämer, tvålar och desinfektionsprodukter som marknadsförs under varumärket DAX har en hållbarhet på 3 år från produktionsdatum. Bäst före datum står tryckt på förpackningen/tuben. För kosmetiska produkter (krämer och tvålar) gäller 12 månaders hållbarhet efter öppnad förpackning. Desinfektionsprodukterna är hållbara till bäst före datumet även om man öppnat förpackningen, men det förutsätter att produkterna förvaras i rumstemperatur samt att man sätter på korken mellan användningarna.

Våra wipes har också en hållbarhet på 3 år från produktion, men i öppnad förpackning är hållbarheten 3-6 månader beroende på förpackning.

Plum ögonsköljprodukter har alla 3 års hållbarhet från produktionsdatum.

Var står bäst före datumet på förpackningen?

Se ”Exp date” på produkten. Observera att hållbarheten kan minska vid olämplig förvaring av produkterna. Vi rekommenderar generellt att produkterna förvaras vid rumstemperatur och att du undviker att tillföra produkterna orenheter eller bakterier. Skulle det finnas andra förvaringsrekommendationer, anges dessa i produktens säkerhetsdatablad som du hittar här.

Blir produkterna obrukbara efter Bäst före-datumet?

Vi garanterar produktens egenskaper och ev. ”sterilitet* under hållbarhetsperioden eftersom vi har testat produkterna och kan dokumentera den korrekta effekten under denna period. Efter passerat Bäst före-datum kommer produkternas egenskaper gradvis att avta och vi rekommenderar därför inte att produkterna används efter Bäst före-datumet.

* Emballeringen på vara sterila produkter måste förbli intakt för att vi ska kunna garantera att produkten är steril.

Vad betyder symbolerna på produkterna?

Du hittar flera olika symboler på våra produktförpackningar, både präglat på flaskorna samt på paketen. Syftet med symbolerna är att de snabbt och enkelt ska informera runt innehållet och dess användning. Symbolerna har skapats i enlighet med DS/EN 15223-1 som anger krav på märkning av medicintekniska produkter.

Här kan du se de vanligaste symbolerna: Läs här