Fördelar med wipes

Med wipes är det lätt att göra rätt!

Vårdrelaterade infektioner (VRI) och antibiotikaresistens är stora och växande problem i många länder. I Sverige drabbas ungefär 9% av de som är inlagda på sjukhus av en vårdrelaterad infektion, vilket innebär stort lidande för patienten och höga kostnader för sjukvården. För att stoppa spridningen av bakterier och virus är hand- och ytdesinfektion av yttersta vikt, framför allt inom sjukvården, tandvården och djursjukvården och för att följsamheten ska bli hög gäller det att det är enkelt att göra rätt. Med färdigimpregnerade desinfektionsservetter går det både enklare och snabbare!

Många fördelar med färdigimpregnerade wipes

  • Förenklar processen – ta en servett och börja desinficera ytan direkt!
  • Minskar risken för fel – inga medel som ska spädas eller blandas utan redo i rätt koncentration från början.
  • Servettmaterialet är gjort för att släppa ifrån sig vätska till ytan – inte suga upp, vilket gör att man får en mer effektiv ytdesinfektion.
  • Minskar risken för att man använder samma torkduk till flera områden och därmed riskerar smittspridning mellan olika ytor.
  • Det går åt mindre desinfektionsmedel med färdigimpregnerade wipes jämfört med flytande ytdesinfektion som används med torkpapper.
  • Färdigimpregnerade wipes är enkla att använda, även av patienten på t.ex. toaletten.
  • Att hantera wipes är enkelt och ergonomiskt för personalen och man slipper lyfta tunga litersflaskor flera gånger per dag.

Miljön då?

En vanlig missuppfattning är att reday-to-use wipes skulle vara ett sämre alternativ för miljön och att det skulle leda till mer avfall. Oavsett om man använder flytande ytdesinfektionsmedel eller förimpregnerade wipes så blir det avfall i form av servetter/torkdukar som kastas i det allmänna avfallet.

Färdigimpregnerade wipes som säljs i flow-pack ger minst avfall av alla då det endast blir en mycket liten del emballage (mjuk plast) när förpackningen är slut. Vården slipper därmed skrymmande 1-liters plastflaskor som blir restavfallet vid flytande ytdesinfektionsmedel.

Tid är också pengar

Priset för ready-to-use wipes kan vara något högre än flytande ytdesinfektion + torra torkdukar, men det går å andra sidan åt mer desinfektionsmedel för att fukta en torr duk, så man kan inte stirra sig blind på priset per wipe. Med färdigimpregnerade wipes spar man tid då de är klara att användas direkt ur förpackningen – och tid är som bekant också pengar. Sjukvården är ofta pressad på tid och färdigimpregnerade wipes gör kanske att man faktiskt får torkat av ytor som annars inte hade blivit desinficerade för att det tar längre tid att hämta en flaska ytdesinfektion och torkdukar. 

Det ena utesluter så klart inte det andra – använd flytande ytdesinfektion när större områden ska desinficeras och komplettera med wipes för desinfektion av mindre tagytor, medicinteknisk utrustning etc.