Kunskap om huden

Kunskap om huden

Huden är kroppens största organ och täcker på en vuxen människa en yta motsvarande ca 2 m2 samt väger ca 1/6 av den totala kroppsvikten. Huden är uppbyggd av en elastisk vävnad och har en tjocklek på ca 1-4 mm. Dess viktigaste funktion är att skydda resten av kroppen mot vätskeförlust och den höggradiga yttre påverkan som den utsätts för dagligen. För att kunna ge ett optimalt skydd är det viktigt att huden är frisk och kry.

Huden består av tre lager:

Överhuden (Epidermis): Ett hornlager av döda celler som hela tiden stöts bort från ytan. Här återfinns den viktigaste skyddsbarriären i förhållande till omgivningarna. Den hindrar mikroorganismer från att invadera kroppen och vattnet att förångas. Det är därför du undviker uttorkning av huden. Överhudens lager producerar även melanin, som skyddar läderhuden mot solens UV-strålar.

Läderhuden (Dermis): Ett bindvävslager som gör huden stark och elastisk. I läderhuden finns många individuella vävnader t.ex. hårsäckar, svettkörtlar, talgkörtlar och känselceller som känner av tryck, beröring, kyla, värme och smärta. I dermis finns även kollagen och elastin som ger huden styrka och spänst/elasticitet samt molekyler som binder vatten i läderhuden.

Underhuden (Subcutis): Fungerar som vatten- och blodreservoar. Underhuden innehåller ett fettlager vars funktion det är att isolera, fungera som energilager och skydda mot stötar och tryck.
Tillsammans med svettavsöndringen bildar hudens fettinnehåll en slags biologisk skyddsbarriär som skyddar huden. Under normala förhållanden klara huden av att skydda sig själv.

Faktorer som belastar huden

De 1–4 mm hud som skyddar din kropp mot alla de påverkande faktoreri vår omgivning som den utsätts för dagligen, är inte mycket när den exponeras för väder och vind, vatten och tvål, arbete m.m. Så det märks tydligt när huden har blivit hårt belastad. Om vi lät huden vara i fred för skadliga ämnen, skulle den klara att skydda sig själv. Men vi låter den inte vara i fred. Hudens naturliga försvar bryts ner varje gång du tvättar/rengör händerna, desinficerar huden eller arbetar under längre tid iförd handskar som inte låter huden andas.

Ihållande och kraftig påverkan från exempelvis det dagliga arbetet kan resultera i obalans i en sådan hög grad att huden själv inte förmår att återställa balansen. De hudskadliga ämnen som huden kommer i kontakt med på arbetet omfattar bland annat vatten, rengöringsmedel, damm, smuts, olja m.m. och kan delas in i tre kategorier: Vattenbaserade ämnen, icke-vattenbaserade ämnen och andra avsevärda ämnen/belastningar:

En sådan obalans kan utgöra inkörsporten till hudproblem. De visar sig som torr, skrovlig och sprucken hud och kan i värsta fall sluta med allvarligare arbetsrelaterade hudsjukdomar.

Var dock uppmärksam på att huden hos människor reagerar olika och att hudens sårbarhet kan förändras över tid, varför det också kan variera hur ofta du bör använda produkter för att förebygga denna obalans.

En av de mest erkända arbetsrelaterade hudsjukdomarna är eksem och det finns två slagseksem:

  • Irritativt kontakteksem: Ett eksem som har uppstått efter kontakt med ämnen som verkar direkt irriterande eller starkt avfettande på huden. Denna typ av eksem rör det sig om i 80–85 % av alla fall.
  • Allergiskt kontakteksem: Ett eksem som uppstår på grund av överkänslighet mot ett specifikt ämne. Denna typ rör det sig om i 10–15 % av alla fall.

Eksem utgör 94 % av alla arbetsrelaterade hudsjukdomar. De vanligaste sakerna som orsakar eksem är tvål, rengöringsmedel och livsmedel, varför det oftast också de som arbetar i så kallade ”våta yrken” (sjukvården, kök, städning, frisörer o.s.v.) som har problem med eksem. Men eksem kan också förorsakas av allergiframkallande ämnen som parfym, nickel och konserveringsmedel. De första tecknen på handeksem är torr hur som sedan blir röd och kan börja klia och fjälla. Det kan även förekomma vätskefyllda blåsor, kliande knutor eller smärtsamma hudsprickor. Eksem uppstår som regel på de ställen där huden är tunn, t.ex. mellan fingrarna, över knogarna eller under ringar.

Vid eksem bör en läkare alltid konsulteras. Och i dessa fall räcker inte längre med att fortsätta följa ett korrekt handhygienprogram, då krävs istället andra, oftast hormonbaserade, krämer. En korrekt handhygienrutin med rätt produkter kan bara bidra till att förebygga arbetsrelaterade hudåkommor, inte behandla dem! Men du är på god väg mot att hålla dina händer rena och friska och skapa det bästa skyddet mot de faktorer som belastar din hud varje dag genom att:

  • använda hudvårdsprodukter före och under arbetet så att huden inte torkar ut under loppet av dagen utan hålls smidig och bevarar sin motståndskraft
  • rengöra dina händer med tvål, handrengöringsmedel och handdesinfektion
  • använda hudvårdsprodukter efter arbetet för återuppbyggnad av hudens naturliga skyddsfunktion

Följer du ett korrekt sammansatt handhygienprogram är detta det bästa sättet att förebygga arbetsrelaterade hudsjukdomar. Hudsjukdomar som varje år kostar samhället och näringslivet stora pengar utöver att de ofta är förknippade med stort psykiskt lidande och personliga kostnader för den drabbade.