Ögonskölj nära till hands förhindrar ögonskador

Synen är avgörande för de flesta arbetsfunktioner. Så var rädd om dina ögon. Du kommer långt med sunt förnuft och genom att tänka dig för, men tyvärr räcker det inte alltid. Ingen kan gardera sig helt mot olyckor – men alla kan se till att vara förberedda. Är olyckan framme kan några få sekunder avgöra om du får en synskada eller inte. Därför är snabb tillgång till ögondusch helt avgörande på alla arbetsplatser där det finns risk för ögonolyckor.

Skadliga ämnen kan tränga in i ögat i fast  eller flytande form alternativt gasform. Hur skadligt det är beror på det främmande ämnets karaktär, temperaturen, pH-värdet och verkningstiden. De flesta olyckor orsakas av damm, smuts, metall- och träflisor samt av kemikalier som olja och lösningsmedel. Här räcker det för det mesta med att skölja dina ögon med en ögonduschvätska som innehåller 0,9 % steril natriumklorid motsvarande den naturliga salthalten i den vätska som ögat själv producerar. Den isotoniska lösningen lämpar sig väl för att skölja rent ögat som första hjälpen efter en olycka. Genom att skölja rent direkt kan du förebygga att främmande ämnen fastnar på ett sätt som gör att allvarligt skadar ögat. Utöver det förekommer olyckor med syror och baser, där man får t.ex. färg, blekmedel, rengöringsmedel eller liknande i ögat.

pH-värdet i ögat är neutralt och får du syror eller baser i ögat tar det bara några få sekunder innan pH-balansen har ändrats radikalt och du får frätskador på ögonvävnaden vilket snabbt kan leda till en permanent skada. Därför gäller det vid ögonolyckor med syror och baser att så snabbt som möjligt neutralisera kemikalien till en pH-nivå runt 7,4, motsvarande ögonvätskans normala pH-nivå. Genom att använda normalt vatten eller 0,9 % natriumklorid uppnår du endast en förtunnings- och sköljeffekt (se figur 1 nedan), varför vi rekommenderar att du använder ögonduschvätskanpH Neutral (fosfatbuffert). Efter användning av pH Neutral rekommenderar vi att du fortsätter sköljningen med ögonsduschvätska (0,9 % natriumklorid) tills du kommer till läkaren.

Vi rekommenderar att du uppsöker läkare vid alla typer av ögonskador. Du bör dock alltid omedelbart efter att du ådragit dig en ögonskada använda ögonduschvätska eller fosfatbufferten (pH Neutral) beroende på skadans beskaffenhet. Ha alltid extra flaskor inom räckhåll, så att du kan fortsätta skölja ögat under transport till läkare eller akutmottagning.

Så förebygger du ögonskador

Se i vår ögonduschplan hur och hur länge du ska skölja ögat, beroende på det skadliga ämnet:

Det är viktigt att ögonsköljvätskan alltid träffar ögat i en mjuk och jämn stråle. Om båda ögonen har skadats samtidigt, se till att använda en DUO-lösning som kan skölja båda ögonen parallellt.