Rent vs desinficerat

Rent eller desinficerat?

Överallt i vår omvärld finns det bakterier och virus, men när det gäller bakterier så är långt ifrån alla farliga och vissa är rent av nödvändiga för oss. Det finns dock många sorters bakterier och virus som är sjukdomsframkallande och därför nödvändiga att eliminera för att förhindra att vi blir sjuka. Olika miljöer har olika höga krav på mängden mikroorganismer som får finnas på en yta. Inom sjukvården, där många redan känsliga personer befinner sig, är det strikta krav på att det inte ska finnas några sjukdomsframkallande mikroorganismer på ytorna. Likaså inom livsmedelsbranschen är det höga krav på rena ytor för att förhindra smittspridning till livsmedel och vidare till människor. På en förskola, skola eller på ett kontor vill man givetvis också ha rena ytor och förhindra smittspridning, men kraven på renhet är inte lika högt ställda där.


Bakterier kan överleva allt från några timmar till flera månader på ytor och med rätt förutsättningar kan de snabbt växa i antal. Ju mer gynnsamt klimat för bakterierna, desto större tillväxt. E-colie bakterier kan t.ex. föröka sig från 2 bakterier till över 1 miljon bakterier på 6 h under gynnsamma förhållanden. Det är alltså viktigt att man vet om ytorna är i behov av att rengöras för att reducera mängden mikroorganismer, eller om ytan är en högriskyta som behöver desinficeras för att förhindra smittspridning.

Det finns olika sätt att bli av med bakterier och virus:
✔ Rengöring: Att tvätta händerna med tvål och vatten, moppa ett golv eller torka av en diskbänk med trasa och rengöringsmedel. På detta sätt så avlägsnar man mikroorganismerna mekaniskt från huden eller ytan, men man avdödar dem inte. Här är det viktigt att man t.ex. ofta byter disktrasa eller tvättar moppar och rengöringsdukar för att förhindra bakterietillväxt.
✔ Desinficering: Sker med någon form av kemikalier t.ex. alkohol, väteperoxid, klor etc som aktivt avdödar mikroorganismen på ytan. Det krävs en viss kontakttid för att desinfektionsmedlet ska hinna verka och den tiden kan vara olika lång beroende på vilken produkt man använder

Eliminera minst 99,99% för godkänd desinfektionsprodukt

För att kontrollera desinfektionsmedels effekt så kan man testa dem enligt så kallade Europanormer, EN-tester. De flesta EN-tester kräver en Log4 reduktion av den testade mikroorganismen för att desinfektionsprodukten ska klara testet. En Log4 reduktion innebär att man eliminerar 99,99% av mikroorganismerna. Vissa tester kräver till och med Log5, dvs eliminering av 99,999% för att produkten ska bli godkänd. Man kan ibland se att desinfektionsprodukter marknadsförs som att de avdödar 99,9% av alla bakterier, men det innebär alltså att produkten egentligen inte passerar gränsen för godkänt i en EN-test.

Microfiberdukar effektiva mot bakterier och virus?

Många microfiberdukar och moppar marknadsförs som effektiva för att avlägsna både bakterier och virus från ytor. Det som är viktigt att komma ihåg är att dessa just bara mekaniskt avlägsnar mikroorganismerna från ytan – de avdödar dem inte. Bakterier och virus fastnar i microfiberduken och man tar på så sätt bort dem från den aktuella ytan, men de finns kvar i duken eller moppen tills man tvättar eller sköljer av dem. Enligt tester från ett känt varumärke kan deras mikrofiberdukar avlägsna 99,86% virus från en yta och det kan fungera på lågriskytor på t.ex. ett golv på ett kontor, men det fungerar inte på högriskytor inom sjukvården, tandvården eller djursjukvården. Inom högriskområden krävs det att man desinficerar med godkända medel som garanterat avdödar minst 99,99% av virus och bakterier för att förhindra smittspridning.

Precis som att tvätta händerna med tvål och vatten är ett bra sätt för gemene man att hålla en god handhygien, så krävs det inom sjukvården att man använder handdesinfektion för att säkra att bakterierna man har på händerna faktiskt dör så man inte riskerar att sprida dem från patient till patient.


På samma sätt bör man tänka kring rengöring vs desinfektion på lågriskytor och högriskytor. Allmän rengöring med t.ex. mikrofiberdukar eller moppar fungerar fint på lågriskytor, men högriskytor där det är stor risk för smittspridning bör desinficeras med godkända medel med bevisad effekt.

Välj rätt typ av desinfektionsmedel

Det är viktigt att man väljer rätt typ av desinfektionsmedel som är klassificerat enligt Europanormernas EN-tester. Endast då kan du vara säker på att desinfektionen verkligen hjälper mot de bakterier och virus som den är avsedd för. DAX och Antibac desinfektionsprodukter lever upp till de kraven.

Vanliga EN-tester är:​

  • EN13727 (bakterier)​
  • EN13624 (jäst/mögelsvamp)​
  • EN14476 (virus)​

Det finns tre olika nivåer av EN14476:

  • Miniminivå = höljeförsedda virus
  • Mellan nivå = höljeförsedda virus + vissa nakna virus
  • Topp nivå = effekt på samtliga virus