Rengöring och desinfektion av ytor

Produkter och lösningar för hälso- och sjukvården måste baseras på och möta dagens ständigt föränderliga behov. Dessa inkluderar noga undersökta och beprövat effektiva rengörings- och desinficeringsmedel och rengöringsmetoder. Produkter som inte bara förbättrar patientsäkerheten, men som också ökar personalens produktivitet och sänker den totala vårdkostnaden. Av vilka alla punkter är avgörande för att förhindra vårdrelaterade infektioner (VRI).

Rengörning och desinfektion av medicinsk utrustning

EU:s förordning om medicintekniska produkter (MDR 2017/745) syftar till att säkerställa säkerheten för medicintekniska produkter, inklusive ämnen som utvecklats för rengöring och desinfektion av dessa.

Genom att välja CE-märkta produkter kan du vara säker på att de har utvecklats, testats och dokumenterats noggrant för användning inom hälso- och sjukvården.

Ytrengöring

Syftet med rengöring är att ta bort smuts, damm och eventuella sjukdomsframkallande mikrober till en nivå som inte innebär någon smittorisk för patienter eller personal. De olika lokalerna i sjukhusmiljöer, såsom operationssalar, isoleringsrum, provtagnings- eller väntrum, kräver både expertis hur dessa procedurer går till, liksom lämpliga kemikalier och utrustning för att uppnå den hygieniska nivån som krävs.

Vår långa erfarenhet av hälso- och sjukvårdshygien hjälper dig att hitta de bästa metoderna för ytrengöring i just dina lokaler.

EN-testade desinfektionsmedel för ytrengöring och borttagning av sekret

Ytdesinfektion eliminerar spridningen av nosokomiala patogener. Våra produkter har hög mirobicid effekt och de uppfyller EN-standards samt regulatoriska krav för patient- och miljösäkerhet, såsom MDR (Medical Device Regulation) eller BPR (Biocidal Products Regulation).

Textilvård

Inom hälso- och sjukvården spelar textilvården en viktig roll vad gäller både komfort och säkerhet. Med våra tvättmedel utvecklade för professionellt bruk, blir textilier som används inom sjukvården fläckfria och hygieniska, samtidigt som de behåller kvalitén även vid upprepad tvätt.

Ythygientestning

Vi erbjuder olika lösningar för ythygientestning, med vilka du snabbt och enkelt kan verifiera uppnått resultat av renhet.

När nivån för renhet inte enbart bygger på det man ser med blotta ögat, kan du med Kiiltos ythygientester ändå känna dig trygg med att de metoder, ämnen och utrustning som används är korrekta, samt att nödvändig hygiennivån uppnås.

Maskiner och städutrustning

Städning av sjukhusmiljöer ställer också krav på städutrustning och maskiner som används. Vi erbjuder hållbar städutrustning som lämpar sig för rengöring av vårdmiljöer.

Särskild uppmärksamhet har ägnats åt ergonomin i användningen av maskiner och städutrustning, vilket gör arbetet mer bekvämt och effektivt.