Lösningar / Hälso- och sjukvård /

Tjänster

Rätt val av lösningar och korrekt användning av produkter är en förutsättning för att kunna upprätthålla en hög nivå av renlighet och hygien. Kiilto tillhandahåller teknisk service, produkt- och hygienutbildningar, samt experthjälp för att hjälpa våra kunder att hitta rätt hygienlösningar för specifika sjukvårdssektorers behov.

Ett heltäckande utbud för sjukvården

Korrekt användning av produkter och metoder är viktigt ur ett säkerhetsperspektiv. Kiilto tillhandahåller utbildning och kunskap kring våra produkter, liksom även mer specialiserade utbildningar om hygien.

Utbildning

Som vår kund vill vi se till att du har nödvändiga kunskaper och färdigheter för att använda våra produkter och lösningar korrekt.

Vi utbildar i rätt metoder för att upprätthålla hygien inom hälso- och sjukvård på bästa sätt. Samtidigt håller vi dig också uppdaterad om regelverket kring upprätthållande av desinfektion och hygien i vårdmiljöer.

Expertkonsultation

​Vår support och konsultationstjänster, skräddarsydda specifikt för sjukvården, säkerställer att dina avdelningar är kostnadseffektiva och har all kunskap som behövs.

Våra experter inom utveckling, innovation och sjukvård tar fram utbildningar utifrån dina behov, som planeras tillsammans utifrån besök där vi kartlägger behoven för er verksamhet.

Teknisk service

Våra tekniska experter hjälper till med prestandakvalifikation, samt vägleder när det gäller prestanda och rutiner. Vi erbjuder även teknisk hjälp och råd vid uppsättning av centraliserade doseringssystem i anläggningar för instrumentrengörning.

​Utöver detta stödjer vi även våra sjukvårdskunder med andra underhållsbehov av utrustning som kräver teknisk expertis. Dessa inkluderar till exempel apparater som används i storkök och underhållsstädning.