Kiilto

Säkerställ hygien inom vården med rätt tvättprodukter och rutiner

Normal maskintvätt räcker inte alltid vid rengöring av textilier – i vissa situationer, som vid virusinfektioner, måste extra hygien säkerställas.

Att upprätthålla hög hygienstandard är avgörande inom vården, särskilt när det gäller textilier. För att säkerställa detta är det viktigt att använda rätt tvättprodukter och rutiner. Här är några tips på hur man kan tvätta textilier på ett säkert sätt inom vården.

Använd CE-märkta desinfektionsmedel och tvättbooster

För att säkerställa tillräcklig hygien för textilier inom vården är det viktigt att använda CE-märkta desinfektionsmedel. Erisan Oxy+ är ett exempel på ett sådant medel som kan användas separat för att desinficera textilier. För övriga tvättändamål kan man använda Kiilto Oxy Wash tvättbooster, men endast hälften av den rekommenderade dosen av huvudtvättmedlet bör användas.

Följ instruktionerna för tvätt

För att uppnå en hög hygienstandard när man tvättar textilier inom vården bör man följa instruktionerna för tvätt noggrant. Det är viktigt att liknande textilier tvättas tillsammans och att mikrofibertextilier alltid tvättas separat från annan tvätt. Maskinen bör fyllas på rätt sätt för att undvika överbelastning.

Skydda dig själv och andra

För att minimera risken för virusinfektion när man hanterar smutsig tvätt är det viktigt att använda engångshandskar och andningsskydd. När man tar av handskarna bör man göra det på rätt sätt och tvätta händerna noggrant med varmt vatten och tvål efteråt. Det är också viktigt att använda fuktighetskräm för att undvika torr hud.

Desinficera tvättmaskinen och hantera textilierna med rena handskar

Innan man tar ut tvättade textilier ur maskinen bör man desinficera tvättmaskinens lucka och tätningar med Kiilto Desichlor. När man hanterar tvättade textilier bör man alltid använda rena engångshandskar för att undvika förorening.

Desinficera ytor regelbundet

Om det inte är möjligt att hantera smutstvätt i separata lokaler från ren tvätt är det viktigt att desinficera ytor regelbundet efter hantering av både smutsig och ren tvätt. På så sätt kan man säkerställa att ytor inte förorenar redan tvättade textilier och upprätthålla hög hygienstandard inom vården.

Professionell textiltvätt