Test produkter

Avjämningsmassor

TM Kombiflyt

TM Kombiflyt används med fördel för att i inomhusmiljö skapa kontrollerad lutning på golv t ex i våtrum. Produkten kan med fördel användas tillsammans med elektriskt alternativt vattenburet värmegolv.

Pumpbar Skikttjocklek Självuttorkande Leverans i pumpbil eller säck

TM Gipsavjämning
Normaltorkande och fiberförstärkt avjämningsmassa. Lämplig för nyproduktion samt renovering av bostäder, kontor och offentliga miljöer. Kan med fördel användas tillsammans med elektriskt alternativt vattenburet värmegolv. Produkten används för såväl planspackling som fallspackling på underlag av betong, lättbetong, keramik samt andra formstabila underlag inomhus.

Pumpbar• Skikttjocklek 1-40 mm• Normaltorkande• Leverans i pumpbil eller säck

TM Gipsavjämning
Normaltorkande och fiberförstärkt avjämningsmassa. Lämplig för nyproduktion samt renovering av bostäder, kontor och offentliga miljöer. Kan med fördel användas tillsammans med elektriskt alternativt vattenburet värmegolv. Produkten används för såväl planspackling som fallspackling på underlag av betong, lättbetong, keramik samt andra formstabila underlag inomhus.

Pumpbar• Skikttjocklek 1-40 mm• Normaltorkande• Leverans i pumpbil eller säck

Bruk

TM Gipsavjämning
Normaltorkande och fiberförstärkt avjämningsmassa. Lämplig för nyproduktion samt renovering av bostäder, kontor och offentliga miljöer. Kan med fördel användas tillsammans med elektriskt alternativt vattenburet värmegolv. Produkten används för såväl planspackling som fallspackling på underlag av betong, lättbetong, keramik samt andra formstabila underlag inomhus.

Pumpbar• Skikttjocklek 1-40 mm• Normaltorkande• Leverans i pumpbil eller säck

TM Gipsavjämning
Normaltorkande och fiberförstärkt avjämningsmassa. Lämplig för nyproduktion samt renovering av bostäder, kontor och offentliga miljöer. Kan med fördel användas tillsammans med elektriskt alternativt vattenburet värmegolv. Produkten används för såväl planspackling som fallspackling på underlag av betong, lättbetong, keramik samt andra formstabila underlag inomhus.

Pumpbar• Skikttjocklek 1-40 mm• Normaltorkande• Leverans i pumpbil eller säck