Att välja rätt golvavjämning

Att välja lämplig produkt och golvkonstruktion kan vara utmanande. Ta hjälp av oss  – gärna så tidigt som möjligt i projekteringsprocessen. Våra säljare/projektledare har alla lång erfarenhet och stor kompetens kring golvavjämningsentreprenader. De är proffs på att hitta lösningar utifrån projektets budget, tidsplaner och faktiska förutsättningar. Tillsammans hittar vi en lösning som passar just dina behov.

Många faktorer påverkar valet av rätt produkt

Val av produkt och golvkonstruktion påverkas av ett flertal omständigheter. Ju mer fakta som finns om förutsättningarna desto större är möjligheterna att hitta en kostnadseffektiv och tekniskt bra lösning. Nedanstående punkter bör beaktas var för sig eller i kombination efter projektets utformning.

Undergolvet

Nytt underlag eller rester som behöver avlägsnas? Damm, limrester, cementhud? Anpassa rengöringsmetod. Sträva efter torra metoder. Hållfasthet på underlaget? Vidhäftning, fukt, föroreningar, rörelser

Torktid

Tidsplan för avjämning och ytbeläggning? Väderskydd och uttorkningsklimat?

Ytskikt

Vilken typ av ytskikt ska den avjämnade yta beläggas med? Tid för ytbeläggning? Krav på avjämningens ythållfasthet? Ytskiktets krav på RF?

Akustiklösningar för golv

Genom att kombinera våra avjämningsmassor med akustikmattor så kan vi erbjuda SoundSeal konstruktioner. Det är enkla, välbeprövade och effektiva konstruktioner för att uppfylla de såväl marknadens som myndigheternas ljudkrav som ställs vid nyproduktion och renovering. Läs mer om våra akustiklösningar

Belastning

Hur hög samt vilken typ av belastning kommer golven att utsättas för? Truck, rullande stolshjul, gångtrafik, i storkök med kokande vatten etc

Avjämning och skikttjocklek

Skikttjocklek, behov av läggning i flera skikt?

Toleranser

Krav på buktighet och lutning. Falläggning? Om möjligt ta reda på vilken typ av ytskikt, t.ex om det ska vara storformatig keramik som ytskikt så ställs det högre krav på planhet än om det ska ligga flytande trägolv

Avsedd verksamhet

Vilken typ av verksamhet kommer att ske i lokalerna? Ta hänsyn till tänkt typ av belastning, intensitet, frekvens samt cykler, var för sig eller i kombination