DAX Clinical - Handhygien

Dagens handhygienvanor – i eran av det nya normala

Under den globala coronapandemin blev handsprit alltmer framträdande som en symbol för säkerhet. Dess portabilitet och bekvämlighet ledde till bredare användning i hemmet, på arbetsplatser och offentliga platser. Trots den etablerade efterfrågan och användningen av handsprit saknas det nu ofta vid ingångar till offentliga platser och gemensamma områden, där handsprit tidigare fanns tillgängligt.

Triss i handhygienstudier

Kiilto har våren 2024 genomfört en undersökning där 4000 personer i Norden svarat på frågor kring sina handhygienvanor och hur dessa förändrats pga COVID-19. Undersökningen har gjorts år 2020, 2022 och 2024 och målet har varit att utforska utvecklingen av hygienbeteenden under och efter pandemin samt peka ut vitala faktorer som formar allmänhetens hygienvanor och undersöka framväxande normer i den nuvarande ”nya normala” eran.

Deltagarna ombeds att utvärdera saker som

  • Personliga handhygienrutiner
  • Viktiga faktorer vid val och köp av en handdesinfektionsprodukt
  • Hygienprodukter som arbetsgivaren bör tillhandahålla
  • Rengöringsvanor hemma
  • Rengöringsvanor på offentliga platser

Huvudpunkter

Efter pandemin har inställningen till handhygien blivit mer avslappnad. Ändå äger upp till 56 % en flaska handdesinfektionsmedel, varav upp till 27 % bär med sig det. Trots en liten minskning är proportionen fortfarande betydande, särskilt under resor.

Medvetenheten om hygien har ökat på grund av pandemin. Efterfrågan på handdesinfektionsprodukter förblir hög även efter pandemin. Till exempel finns det en allmän önskan om förbättrad arbetsplatshygien och 61 % hoppas att arbetsgivare ska tillhandahålla handdesinfektionsmedel under arbetstid.

Konsumenterna föredrar också att använda ytrengöringsmedel eller desinfektion på offentliga platser om det är tillgängligt. Dessutom anser 62 % fortfarande att handdesinfektionsmedel som finns tillgängliga på offentliga platser ger en känsla av säkerhet. Det är därför fortfarande viktigt att tillhandahålla desinfektionsmedel för besökare på offentliga platser, även om farorna med pandemin i stort sett har passerat.

De tre viktigaste faktorerna vid val av handdesinfektionsmedel enligt undersökningen är:

  1. Tillgänglighet (Genomsnitt 2024: 4,1 / 5,0, 2022: 4,1)
  2. Torkar inte ut eller irriterar huden (2024: 4,1, 2022: 4,0)
  3. Det har dokumenterad effekt mot bakterier och virus (2024: 3,8, 2022: 4,0)

Kiilto erbjuder ett brett utbud av hygienlösningar för olika branscher och tillämpningar som kräver en hög nivå av hygien. Tvättmedel, rengöringsmedel och utrustning är speciellt utvecklade för professionellt bruk. Kiilto erbjuder också ett mångsidigt utbud av oparfymerade tvålar, handdesinfektion, hudkrämer och andra personliga hygienprodukter utvecklade för yrkesverksamma och privatpersoner.