Därför väljer Regionkontoret i Halland DAX SafePoint+

På Regionkontoret i Halland, som är en del av en hälso- och sjukvårdsorganisation, är hygien alltid viktigt men det har blivit mer påtagligt under pandemin, precis som i samhället i övrigt.

Mariette Erlandsson arbetar som samordnare på regionkontoret och hon menar att speciellt under pandemin har en god handhygien och efterlevnad av gällande rekommendationer varit A och O för dem som verksamhet.

”Det har alltid varit viktigt med en god handhygien. Vi har många medarbetare som kommer från vårdverksamheten och de har en annan relation till detta. Men det har blivit en viktigt och naturlig del av dagen för oss alla under det senaste året”

En viktig aspekt när det kommer till val av handdesinfektion är att produkten som används ska vara av god kvalité och ha bevisat effekt mot både virus och bakterier. ”Skillnaden man märker sedan pandemin drog igång, är att alla är medvetna om vikten av tvätta och sprita händerna kontinuerligt under dagen.”, berättar Mariette

Varför DAX SafePoint+?

Anledningen till att man införskaffade SafePoint+ var att den uppfyllde de krav man hade när det kom till både handdesinfektion och dispenser. Region Halland använde redan DAX handdesinfektion, fast i pumpflaskor, som var placerade på strategiskt utsedda platser. Sedan pandemin drog igång blev man tvungen att beställa in extrema mängder flaskor och byta ut flaskorna med täta mellanrum.”Det var inte hållbart i längden så vi bestämde oss för att införskaffa en stor och tydlig behållare av bra kvalitet, som innehåller godkända produkter och är enkel att använda.” fortsätter Mariette Erlandsson.

Regionkontoret i Halmstad har infrskaffat DAX SafePoint dispenserar i anslutning till receptionen och matsalen Kontoret lgger stor vikt vid god hygien och god kvalit vilket ledde till inkp av DAX SafePoint

Regionkontoret i Halmstad har införskaffat DAX SafePoint+ dispenserar i anslutning till receptionen och matsalen. Kontoret lägger stor vikt vid god hygien och god kvalité vilket ledde till inköp av DAX SafePoint+. 

 

Synlig, enkel och automatisk

 

”Att använda produkter som är godkända och håller en viss standard kommer som en självklarhet”

 

Utöver det stora antalet flaskor kontoret var tvungen att beställa, så blev det oerhört blött och kletigt där flaskorna var placerade. Det skulle vara en despenser inte bara var synlig för den förbipasserande utan den skulle även vara automatisk och ge ”rätt” mängd dosering

DAX SafePoint uppfyller de krav som efterfrgades vid skandet av dispenser som finns placerade p strategiskt utvalda platser

DAX SafePoint+ uppfyller de krav som efterfrågades vid sökandet av dispenser
som finns placerade på strategiskt utvalda platser.

 

Produkter av god kvalité som har bevisat effekt mot virus och bakterier är en viktig aspekt när man ska välja handsprit

Man har införskaffat två stycken DAX SafePoint+ dispensrar som är strategiskt placerade i byggnaden, en vid entrén och andra vid ingången till matsalen. ”SafePoint+ är väldigt uppskattad av alla som kommer i kontakt med dispensern. Den är lätt och smidig att använda, det är rent runtomkring. Det står tydligt vad det är för handdesinfektion som man får och DAX är välkänt inom sjukvården så då känner man sig mer trygg. Det är kvalitet helt enkelt” säger Mariette

Vad tror du om framtidstankarna när det kommer till god handhygien?

”Det är tydligt att många har fått upp ögonen för hur viktigt det är med god handhygien. Att god hand-hygien kan bidra till din hälsa. Jag tror att beteendeförändringen har påverkat oss mer än man tror och fler kommer hålla i detta även efter pandemin” avslutar Mariette