Kiilto bygger ett ekosystem för att revolutionera hållbarheten inom byggbranschen: ”Även mitt i en kris måste vi investera i framtiden”

Torsdagen den 14 september 2023 lanserade Kiilto SUPER Healthy Buildings Ecosystem, som för samman innovatörer, forskare, start-ups, beslutsfattare, organisationer och företag inom den byggda miljön. Syftet är att revolutionera hållbarheten i den byggda miljön.

Behovet av en vändning när det gäller hållbarheten i den byggda miljön är uppenbart:

1. Den byggda miljön står för cirka 40 % av de globala utsläppen av växthusgaser

2. Endast hälften av byggavfallet återvinns

3. Sick building syndrome (SBS) orsakar 3,8 miljoner dödsfall globalt varje år

4. Det beräknas att två tredjedelar av det byggmaterial som finns idag kommer att finnas kvar år 2040 och det kommer då fortfarande släppa ut växthusgaser

Kiilto tror att det är möjligt att lösa dessa fyra problem, men det kommer att kräva att hela branschen samarbetar. "Det finns många utmaningar, men också många affärsmöjligheter", säger Ville Solja, Chief Business Development Officer på Kiilto. "Om vi ska förändra hela branschen behöver vi hela branschens engagemang." Därför är SUPER Healthy Buildings Ecosystem (SUstainable, Productive, Ecological, Reusable) en inbjudan till inhemska och internationella partner att skapa och kommersialisera innovationer för hållbarhet, produktivitet, ekologi och återanvändbarhet. "Kiilto är ett familjeägt företag med mer än 100 års erfarenhet, med potential och motivation att revolutionera hållbarheten inom byggsektorn. Även mitt under pågående kris inom byggsektorn måste vi investera i framtiden. Vårt mål är att fortfarande vara här år 2080", fortsätter Solja.

Lanseringen av SUPER Healthy Buildings Ecosystem samlade cirka 160 aktörer inom byggbranschen, från start-ups till organisationer, kring ett gemensamt uppdrag. Varför ville Kiilto samla dem? “Vi är redan limmet som binder samman branschen. Vi är ett nyckelföretag i Östersjöregionen med god kunskap om byggbranschen och marknadsledare i Finland", säger Raija Polvinen, Chief Ecosystem Officer på Kiilto.

Talarna, paneldeltagarna och start-up representanterna vid lanseringsevenemanget var eniga: förändring behövs. Det kräver samarbete utan motstycke och nya innovationer.

Ett exempel på en sådan innovation är lösningen Debonding on Demand som Kiilto presenterade vid evenemanget. Den gör det möjligt att separera sammanfästa materialytor, med hjälp av t.ex. värme eller mikrovågor. När ytorna inte längre behöver förstöras blir det material som uppstår vid demonteringen återvinningsbart och återanvändbart.

En inspelning av lanseringen av SUPER Healthy Buildings Ecosystem kan ses här.

En paneldiskussion om hållbara och återvinningsbara material vid evenemanget ledde till reflektioner om hur man kan tänka nytt om hela värdekedjan för byggnader. "Nu kan det vara dags att blicka både inåt och långt bort och skapa framtidsstrategier", sammanfattade Eerik Paasikivi, medgrundare av Kvanted Ventures. Mari Granström, medgrundare och VD för Origin by Ocean, anser att branschen behöver en kris: "Om man tittar på konventionella företag så förändras de inte om de inte måste, tyvärr. När krisen slår till inser man att det är dags att göra något."

För mer information om ekosystemet SUPER Healthy Buildings och hur du ansluter dig, klicka här.

För mer information, kontakta:   

Raija Polvinen, Cheif Ecosystem Officer  

Tel: +358 400 818 833  

E-mail: 
raija.polvinen@kiilto.com    

Kiilto är ett familjeägt företag baserat i Finland med en över hundra år lång historia och en vision som blickar framåt till 2080. Kiilto utvecklar, producerar och marknadsför kemiska industrilösningar inom områdena bygg, industrilim och brandskydd, professionell hygien och konsumentvaror. De grundläggande principerna för Kiiltos verksamhet är miljömässigt ledarskap, närhet och engagemang för framtiden. Kiiltos verksamhet sträcker sig över 9 länder och har cirka 800 anställda. År 2022 uppgick koncernens nettoomsättning till 260 M€. www.kiilto.com