Inget mer byggavfall från renovering? Kiilto revolutionerar den globala byggindustrin med en limlösning som möjliggör full återvinning av använda byggmaterial

Kiilto som varit en framåtriktad aktör på den svenska byggmarknaden och med över 100 års erfarenhet av att producera världsledande kemiska industrilösningar, presenterar ett banbrytande koncept för lim. Den nya limlösningen gör, till exempel, bygg- och renoveringsavfall återvinningsbart och bidrar därmed till att göra hela den byggda miljön mer hållbar.

Givet att byggnader använder en stor del av all förbrukad energi, och orsakar 21% av Sveriges utsläpp, samt att bygg och rivningsavfall står för 40% av allt generat avfall, enligt Boverkets tillgängliga siffror, kretsar det svenska klimatsamalet ofta kring bebyggd miljö och byggbranschen. Om Sverige ska nå de nationella miljökvalitetsmålen "God bebyggd miljö" måste bygg och rivningsavfallets mängd minska.  

Kiilto revolutionerar bygg- och renoveringsbranschen med lanseringen av deras Kiilto Debonding on Demand-koncept, det första i sitt slag. Innovationen minskar avsevärt det koldioxidavtryck som den byggda miljön ger upphov till eftersom hoplimmat material kan separeras från varandra med hjälp av exempelvis värme, vilket gör rivningsavfallet återvinningsbart.   

Lim som använts i byggnation och renovering har utgjort en koppling som tidigare inte kunnat låsas upp igen – förrän nu!  

”Förenklat uttryckt, när ett traditionellt lim torkar och härdar, bildar det en stark molekylkedja, som en kedjelänk som används för att låsa cykeln vid en lyktstolpe. Kedjan binder samman materialen och är mycket svår att bryta upp. Med Kiiltos kemiska innovation kan, för första gången, kedjelänkar öppnas på ett kontrollerat sätt. Det innebär att vid varje framtida renovering kan byggare förnya befintliga byggmaterial såsom kakel och klinker utan att behöva förstöra plattorna, eftersom limbindningen kan lösas upp. Detta kommer att avsevärt öka återvinningsgraden för bygg- och renoveringsmaterial, säger Raija Polvinen, Kiiltos Chief Ecosystem Officer.  

Vid exempelvis en badrumsrenovering är det inte längre nödvändigt att demontera ytorna ned till bygggipsen. Med Debonding-konceptet kan fogmassa tas bort på ett kontrollerat sätt. Även plattorna förblir intakta och kan användas ytterligare en gång. Fogmassan kan dammsugas och returneras till Kiilto för återvinning.  

"Det som bidrar till min stora glädje för denna innovation, är det omfattande spannet av användningsområden som den erbjuder den bebyggda miljön och det långt utöver bara byggnader. Otaliga produkter i vår vardag, som möbler, bilar, flygplan, båtar och elektroniska apparater är omöjliga att tillverka utan lim och dessa industrier kämpar därför också med återvinningsutmaningar. Lösningen Debonding on Demand har potential att möjliggöra återvinning i alla dessa sammanhang och därutöver”, säger Polvinen stolt.  

Debonding on Demand är bara början – ekosystem för att skala upp inverkan  

En revolution kan aldrig genomföras ensam. Därför letar Kiilto efter partners för att samarbete med för att skapa och kommersialisera fler av dessa typer av hållbara, produktiva, ekologiska och återanvändbara innovationer. Eller som Kiilto kallar dem, SUPER- (SUstainable, Productive, Ecological and Reusable) innovationer, för en bättre byggd miljö som för närvarande står för 40 procent av de globala koldioxidutsläppen.   

"Genom dessa kooperativa ekosystem strävar vi mot en grönare och mer hållbar framtid. Innovationer som minskar belastningen på miljön skapar inte bara nya produkter, utan ger också hela branschen möjlighet att utvecklas hållbart. Tillsammans kan vi revolutionera den bebyggda miljön”, sammanfattar Raija Polvinen.  

Delta vid lanseringseventet   

Under de senaste 100 åren har Kiilto tillverkat lim som håller för evigt. Nu utvecklar Kiilto lim som lossnar, med målet att i samarbete skapa och kommersialisera ännu fler innovationer som gör byggda miljöer mer hållbara, produktiva, ekologiska och återanvändbara.  

Kiilto lanserar sin banbrytande innovation och ekosystemet Kiilto SUPER Healthy Buildings i Helsingfors den 14 september 2023 kl. 8.00 CEST. Livestreamen kan ses här och inspelningen kommer att finnas tillgänglig på Kiilto.com.  

För mer information, kontakta:   

Raija Polvinen, Cheif Ecosystem Officer  
 
Tel: +358 400 818 833  
 
E-mail: raija.polvinen@kiilto.com    

Du kan ladda ner fler bilder på testningen av innovationen i laboratorieförhållanden här.

Kort om Kiilto:   

  • Ett finskt familjeägt företag grundat 1919   

  • Sysselsätter nära nästan 800 innovativa ledare i nio länder: Sverige, Finland, Norge, Danmark, Ukraina, Baltikum och Polen.   

  • Verksam inom fyra affärsområden: bygg, industrilim och flamskydd, professionell hygien och konsumentprodukter  

  • Nettoomsättning €260M under 2022  

  • Miljöledarskap är ett strategiskt fokus och ambitiösa miljömål är integrerade i det dagliga beslutsfattandet  

  • Kiiltos vision sträcker sig till 2080  

  • Marknadsledare inom tätskiktslösningar i Finland och ledande operatör inom innovativa biobaserade industrilim i Europa  

  • Marknadsledare inom hand- och ytdesinfektionslösningar i Sverige, Norge och Danmark  

  • Kiiltos första utländska dotterbolag grundades i Sverige 1987 och funnits på den svenska marknaden i över 35 år  

Kiilto är ett familjeägt företag baserat i Finland med en över hundra år lång historia och en vision som blickar framåt till 2080. Kiilto utvecklar, producerar och marknadsför kemiska industrilösningar inom områdena bygg, industrilim och brandskydd, professionell hygien och konsumentvaror. De grundläggande principerna för Kiiltos verksamhet är miljömässigt ledarskap, närhet och engagemang för framtiden. Kiiltos verksamhet sträcker sig över 9 länder och har cirka 800 anställda. År 2022 uppgick koncernens nettoomsättning till 260 M€. www.kiilto.com