Kiilto främjar innovationsprocessen för cirkulära och hållbara byggmaterial

Ett cirkulärt samhällsbyggande kräver nya affärsmodeller och en helhetssyn på ett materials livslängd. Raija Polvinen, Chief Ecosystem Officer och Peter Forsberg, ansvarig för FoU Kiilto AB, efterlyser nytänkande partners som vill samarbeta långsiktigt för att skapa hållbara produkter och processer genom hela värdekedjan.

Finska byggmaterialkoncernen Kiilto har lanserat en innovativ plattform som kan förändra sättet vi ser på byggmaterial och renoveringar. På Byggmaterialdagen i Stockholm berättade Kiiltos Chief Ecosystem Officer, Raija Polvinen, om en innovationsprocess för cirkularitet av byggmaterial och vad som krävs för att vi ska uppnå en hållbar livscykel på riktigt.

SUPER Healthy Buildings lanseras

Raija Polvinen en välkänd hållbarhetsprofil. Under hösten har hon varit med om att lansera begreppet SUPER Healthy Buildings i Norden och Baltikum.

– SUPER Healthy Buidlings är inte en produkt som går att sälja utan mer ett förhållningssätt. Ytterst syftar begreppet till samverkan mellan aktörer genom byggprocessen och värdekedjan för att skapa en god och hållbar boendemiljö, förklarar Raija Polvinen.

Ett nytt sätt att renovera

Raija förklarar vad som planeras vara en del i SUPER Healthy Buildings genom att visa konceptet Debonding on Demand. Det är en banbrytande teknologi som inte bara erbjuder en mer effektiv badrumsrenovering utan också har potential att minska materialets CO2-påverkan.

– Badrumsrenoveringar förknippar vi ofta med damm, buller och en betydande miljöpåverkan, men det behöver faktiskt inte vara så, säger Raija.

– Genom att använda mikrovågor kan vi få limmet att släppa så att kaklet lossnar, vilket skapar en väldigt enkel demontering och möjlighet att återvinna kakelplattor, fortsätter hon.

Bygga ekosystem för cirkularitet

Kiilto betonar vikten av ett ekosystem där olika aktörer kan samverka genom gemensamma plattformar, så som Debonding on Demand.

– Vi vill samla industri, akademier, bostadsbolag och andra relevanta aktörer. Tillsammans kan vi skapa en hållbar och cirkulär ekonomi inom byggbranschen, säger Raija.

Nya affärsmodeller behövs

En av samhällsbyggnadssektorns, och även Kiiltos, utmaningar är att övertyga konsumenter och industrin om att investera i ny teknologi så som Debonding on Demand. Trots att metoden har potential att revolutionera renoveringsprocessen, finns det fortfarande hinder att övervinna. Investeringen för det nya systemet kan bli upp till fyra gånger högre än konventionella alternativ. Den som bygger badrummet äger förmodligen inte fastigheten när det är dags för renovering, och det är då investeringen ger avkastning.

– Det handlar om allt från hur arkitekterna lägger upp sitt arbete till om det finns en marknadsplats där någon tar hand om materialet som återvinns. Hela värdekedjan behöver stärkas. Det är mycket att göra men det är väldigt roligt att vara en del i den här omställningen, säger Peter Forsberg, ansvarig för FoU kvalitet och miljö på Kiilto i Sverige.

Kiilto erbjuder redan idag produkter med klimatpåverkan som är bland de lägsta på marknaden och har ramavtal med de flesta stora aktörerna. Det är genom att samarbeta och bygga hållbara affärsmodeller som Kiilto hoppas kunna leda vägen mot en mer hållbar och cirkulär byggindustri.

– Även om det tar tid så kommer det här syresätta hela innovationsprocessen. Det finns potential för omställning av hela industrin, det är jag helt säker på, avslutar Raija Polvinen.
 

Kiilto är ett familjeägt företag baserat i Finland som funnits i över hundra år och har en vision som sträcker sig fram till 2080. Kiilto utvecklar, tillverkar och marknadsför kemiska industrilösningar inom områdena bygg, industrilim och flamskyddsbehandling, arbetshygien och konsumentprodukter. De viktigaste principerna för Kiiltos verksamhet är ledarskap inom miljöområdet, närhet och långsiktighet. Kiilto har verksamhet i 9 länder och sysselsätter cirka 800 personer. År 2022 uppgick koncernens nettoomsättning till 260 miljoner euro. www.kiilto.com