Debonding on Demand – en innovation som vill tackla byggindustrins återvinningsutmaningar samt ändra din syn på badrumsrenoveringar

Limmet som används vid bygg och renovering har skapats för att vara en kedjelänk som inte går att bryta – fram tills idag. Innovationen möjliggör en betydande ökning av återvinningsgraden inom byggindustrin.

Rivningsavfall utgör nästan en tredjedel av allt avfall i världen. Att minimera avfall är nyckeln till en mer hållbar byggbransch i Sverige och de andra nordiska länderna.

I Sverige genereras årligen 14,3 miljoner ton (år 2020) byggavfall, av vilket endast en liten procent återvinns. Det finns därmed gott om utrymme för förbättring, men att ändra kursen kräver nya innovationer. En av dem är Kiiltos nyligen lanserade lösning Debonding on Demand. Den gör det möjligt att separera sammanfästa materialytor, med hjälp av till exempel värme eller mikrovågor.

– Med Debonding-lösningen kan dessa kemiska bindningar nu för första gången lösas upp på ett kontrollerat sätt, berättar Raija Polvinen, Chief Ecosystem Officer vid Kiilto.

När bindemedlet kan lösas upp och ytorna inte längre behöver brytas ner, blir det material som uppstår vid demonteringen återvinningsbart och återanvändbart.

Nästa nivå för badrumsrenoveringar

Kiilto, som är känd för sina testvinnande tätskiktssystem och andra bygglösningar inom den svenska byggbranschen, känner väl till den hårda rivningsprocessen vid badrumsrenoveringar och utmaningarna kring återvinning av byggavfall.

– Badrum är ett bra exempel när man talar om debonding. När ett badrum renoveras demonteras ytorna helt, ner till exempelvis byggipset. Tack vare debonding-metoden skulle detta inte längre vara nödvändigt utan bruk och kakel kan tas bort på ett kontrollerat sätt. Bruket kan dammsugas upp och återvinnas, säger Polvinen.

Även de gamla kakelplattorna förblir oskadda och är lämpliga att för återanvändning. I dagsläget återanvänder man inte kakelplattor vilket skapar behov att fortsatt öppna nya lertäkter.

– Lertäkterna har stor inverkan på den biologiska mångfalden. Den globala, årliga förbrukningen av keramiska plattor är ungefär 18 miljarder kvadratmeter, säger Polvinen.

Ett effektivt ekosystem

Med Debonding on Demand banar Kiilto också vägen för nya innovationer inom byggbranschen. Förutom Debonding on Demand har Kiilto nyligen också lanserat SUPER Healthy Buildings Ecosystem, som sammanför innovatörer, forskare, start-ups, beslutsfattare, organisationer och företag inom den byggda miljön.

– Syftet med SUPER är att revolutionera hållbarheten i den byggda miljön. För att uppnå detta är det avgörande att samarbeta inom hela industrin. Sverige har redan goda erfarenhet av samarbete i ekosystem av start-ups. Vi skulle väldigt gärna samarbeta med den svenska expertisen i vår ambition att revolutionera hållbarheten inom byggbranschen, säger Polvinen.

Träffa Raija på Byggmaterialdagen tisdagen den 28 november

Välkommen att lära dig mera om möjligheterna med Debonding on Demand och lyssna på Raija Polvinens föreläsning “How can design and technology for disassembly contribute to resource efficiency?” på Byggmaterialdagen, Stockholmsmässan den 28 november.

Om Kiilto:

  • Ett finskt familjeägt företag som grundades 1919
  • Nettoomsättning 260 miljoner euro år 2022
  • Expanderade till Sverige 1987
  • Har nästan 800 innovativa professionella medarbetare i sammanlagt nio länder: Finland, Sverige, Norge, Danmark, Ukraina, de baltiska länderna och Polen
  • Verksam inom fyra områden: bygg, industrilim och flamskyddsbehandling, professionell hygien och konsumentprodukter
  • Miljöledarskap är ett strategiskt mål för företaget och ambitiösa miljömål är integrerade i det dagliga beslutsfattandet
  • Kiiltos vision sträcker sig till år 2080
  • Marknadsledare inom tätskiktslösningar för våtrum i Finland samt innovativa, biobaserade industriella lim i Europa
  • Marknadsledare inom desinfektionslösningar i Finland, Sverige, Norge och Danmark

Kiilto är ett familjeägt företag baserat i Finland som funnits i över hundra år och har en vision som sträcker sig fram till 2080. Kiilto utvecklar, tillverkar och marknadsför kemiska industrilösningar inom områdena bygg, industrilim och flamskyddsbehandling, arbetshygien och konsumentprodukter. De viktigaste principerna för Kiiltos verksamhet är ledarskap inom miljöområdet, närhet och långsiktighet. Kiilto har verksamhet i 9 länder och sysselsätter cirka 800 personer. År 2022 uppgick koncernens nettoomsättning till 260 miljoner euro. www.kiilto.com