Kiilto Pro rECO möjliggör ett mer hållbart byggande

Kiilto har länge varit en pionjär inom golvavjämning, och har arbetat aktivt med hållbarhet och miljöfrågor i många år.  Det är en av anledningarna till att Kiilto Pro rECO känns som ett naturligt nästa steg, menar Helena Lundström, försäljningschef för Projekt inom affärsområdet bygg på Kiilto.

I vår senaste avjämningsmassa, Kiilto Pro rECO, har vi skapat en produkt med 33% lägre klimatavtryck jämfört med det typiska värdet i Boverkets klimatdatabas änk till förra artikeln). Det går hand i hand med vårt klimatarbete inom hela Kiilto-koncernen som vi samlat i vårt program ”Our Promise to the Enviroment”.

Helena Lundström har redan fått positiv feedback från kunderna.
– Våra kunder är väldigt nyfikna på produkten. De projekt vi levererat till har gett oss en väldigt positiv respons. Min magkänsla säger att Kiilto Pro rECO kommer bli en succé och många i byggbranschen är intresserade av att bidra med sitt strå till hållbarhetsstacken.

Den nya lagen om klimatdeklarationer för byggnader trädde i kraft förra året och innebär att byggherrar måste redovisa vilken klimatpåverkan nya byggnader har. Hela koncernen har höga förhoppningar för Kiilto Pro rECO. Att produkten ska kunna möjliggöra och förenkla för våra kunder och deras kunder att välja ännu mer klimatsmarta alternativ. 

-Med Kiilto Pro rECO kommer vi kunna möjliggöra för byggbranschen att göra mer klimatsmarta val. Det här är en världsledande produkt som är enkel, tillgänglig – och som kommer väldigt lämpligt, i och med den uppdaterade standarden för EDP och lagen om klimatdeklarationer som påverkar byggbranschen i rätt riktning.

Hon fortsätter:
– Här har vi en mångsidig, anpassningsbar produkt som fungerar i många miljöer och kan lösa flera utav branschens golavjämningsbehov.

Hur viktigt är hållbarhetsarbetet för Kiilto?

 – Det är en naturlig del av allt vi gör. Jag är stolt över att vårt hållbarhetsarbetet inom Kiilto är proaktivt och på riktigt. Ett av våra värdeord är “helhet”. När vi arbetat med hållbarheten, gör vi det med helheten i fokus. Från utveckling, och konstruktion till våra kundrelationer där vi blir ett bollplank till våra kunder. Det är genom den helheten som våra produkter blir hållbara på riktigt. Både miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer om Kiilto Pro rECO
Läs mer om vårt miljöarbete, Our promise To The Enviroment
Läs mer om  lagen om klimatdeklarationer för byggnader