Ryggkirurgiskt Centrum i Stockholm litar på Kiiltos produktsortiment – Natura

Ryggkirurgiskt Centrum (RKC), en ledande klinik för ryggkirurgi i Sverige, sätter standarden för ett mer hållbart vårdlandskap. Deras åtaganden sträcker sig långt bortom att enbart leverera högkvalitativa patientupplevelser - de har ett engagemang för att säkra framtiden. Beslut för en säkrare och mer hållbar framtid fattas varje dag.

Beläget på Sophiahemmet i Stockholm, erbjuder Ryggkirurgiskt Centrum vård för en bred mångfald av rygg- och ortopediska hälsoproblem. Från skickliga kirurger till specialiserade sjuksköterskor och sjukgymnaster, tar det dedikerade teamet på RKC hand om upp till 10 000 patienter och utför nästan 1 500 komplexa operationer årligen. Att säkerställa att patientvården sker i rätt tid och att miljöhänsyn prioriteras vägleder alla beslut som tas av denna internationellt erkända klinik.

Hélène Disinger, RKC:s kvalitets- och miljöchef, har över 30 års erfarenhet inom området och har varit avgörande för att forma RKC:s hållbara praxis sedan 2017. Som internrevisor är hon mycket stolt över RKC:s ansträngningar att säkra en grönare framtid för vården.

”Vår vision på RKC är att främja en mer miljövänlig hälso- och sjukvårdsbransch – att erbjuda högkvalitativ, heltäckande vård samtidigt som vi minimerar vår miljöpåverkan”, säger hon. ”Genom att omfamna hållbara metoder, samarbeta med likasinnade partners och åtaga oss ständiga förbättringar strävar RKC efter att vara ett föredöme för andra vårdgivare och bidra till en grönare och friskare framtid.”


Jeremia Hartvigson, Kiilto
och Hélène Disinger från
RKC har funnit samarbetet produktivt, eftersom de
delar samma mål när det
gäller hållbarhet och
hygiennivåer.


Framtiden för sjukvården skapar en praxis åt gången

Med målet att minimera sitt ekologiska fotavtryck integrerar leverantörer av hållbar vård miljömedvetna metoder och strategier i vardagliga processer. År 2018 erhöll RKC den prestigefyllda ISO 9001:2015-kvalitetscertifieringen och ISO 14001:2015-miljöcertifieringen för att säkerställa patientsäkerhet, förbättra kundupplevelsen och sträva efter miljövänlig sjukvård.

”Som vårdprofessionella är det avgörande att hålla sig uppdaterad om den senaste forskningen, bästa praxis och teknologiska framsteg”, betonar Disinger. ”Grundläggande sett innebär hållbar sjukvård att harmonisera högkvalitativa vårdtjänster med miljöskydd, vilket främjar en frisk och hållbar framtid både för vården och vår planet.”

RKC:s ambitiösa miljöpolicy är en angelägenhet för hela personalen, från rigorös forskning till praktiska vardagsåtgärder, med en djupgående effekt.

”Att åtaga sig hållbar och miljövänlig sjukvård är uppenbart i allt vi gör – från omfattande återvinningsprogram och avfallsminskning till att prioritera miljömedvetna rengörings- och desinfektionsmedel eller investera i energieffektiv teknik”, avslöjar Disinger. ”Vi erbjuder också regelbundna utbildningssessioner och workshops för att utbilda vår personal om hållbara sjukvårdspraxis. Det inkluderar att öka medvetenheten om energibesparing, avfallsminskning och vikten av miljövänliga metoder i deras dagliga arbete.”

Effektivitet och säkerhet möter ansvar

Eftersom sjukvårdsbranschen är strikt reglerad på alla områden är investeringar i miljövänliga lösningar inte helt okomplicerade. På RKC övervägs miljömedvetenheten genom hela leverantörskedjan.

”Sjukvården är beroende av komplexa globala leverantörskedjor för läkemedel, medicinsk utrustning och andra resurser. Att säkerställa hållbarhet genom dessa leverantörskedjor, inklusive ansvarsfull källhänvisning, etisk produktion och avfallsminskning, kan vara en utmaning”, påpekar Disinger. ”Effektivt samarbete och öppenhet bland leverantörer är avgörande.”

Upptäck Kiilto Pro Natura-produkter i praktiken. I videon kan du även se ett ATP-test som utförts i en operationsmiljö, där ytan som behandlats med Kiilto Pro MD Des IPA 45+ fick poängen 8, vilket är långt under den maximala gränsen på 20 som krävs för en operationslokal.

För att uppnå sina miljömål implementerade RKC Kiiltos innovativa doseringssystem Kiilto Pro Fusion tillsammans med rengöringsmedlen Kiilto Pro Vieno och Kiilto Pro Sanitop, som ingår i Kiiltos Natura-serie, under hösten 2022. Den exakta doseringen som erbjuds av Kiilto Pro Fusion-doseringssystemet hjälper till att optimera produktanvändningen och minska förbrukningen.

”Beslutet att övergå till Kiilto Pro Fusion-doseringssystem, i kombination med användningen av växtbaserade rengöringsmedel som Kiilto Pro Vieno och Kiilto Pro Sanitop, återspeglar ett strategiskt val att följa hållbara och miljövänliga metoder”, säger Disinger. ”Kiilto är en naturlig partner för RKC eftersom vi delar samma värderingar när det gäller kvalitet, säkerhet och kontinuerliga förbättringar mot hållbar utveckling.”

RKC antog också Kiiltos CE-märkta desinfektionsmedel för att följa de nya standarderna för medicintekniska produkter, som kräver användning av CE-märkta desinfektionsmedel för all medicinsk utrustning.

Kiilto Pro Natura – en förpackning omfattar många ansvarsfulla val

Kiilto är väl insatt, inte bara med kriterierna för hälso- och sjukvårds- och yrkeshygiensektorn utan också med dess utmaningar och möjligheter. Förpackningsavfall som ackumuleras av rengöringsprodukter är säkerligen en utmaning, men å andra sidan erbjuder förnybara råmaterial en möjlighet att minska miljöbelastningen.

”Den ökade användningen av återvunnen plast och cirkulära ekonomilösningar har redan minskat energiavfall betydligt”, illustrerar Tiina Laurén, Kiiltos Professional Cleaning Solution Manager. ”Vi måste söka råvaror som produceras lokalt för att minimera transportutsläpp, samtidigt som vi etablerar logistiskt förnuftiga anslutningar och lågemissions transporter.”

Utbudet av förnybara råmaterial utökas ständigt, vilket möjliggör utvecklingen av ett bredare urval av rengöringsmedel inom Kiilto Pro Natura.

Enligt Laurén måste yrkeshygienbranschen fortsätta sträva efter mer effektiva cirkulära lösningar och koldioxidneutralitet i framtiden.

”Vi har en fantastisk möjlighet att bidra till gemensamma miljömål”, säger Laurén entusiastiskt. ”Utbudet av förnybara råvaror expanderar ständigt, vilket möjliggör utvecklingen av ett bredare urval av Kiilto Pro Natura-rengöringsmedel och införandet av nya miljöinnovationer till våra kunder.”

Även om det primära målet inom sjukvården naturligtvis är att hitta säkra och effektiva lösningar, har årtionden av samarbete med kunder och dedikerad forskning resulterat i miljövänliga lösningar av högsta kvalitet. Kiiltos engagemang för miljön är tydligt reflekterat i Kiilto Pro Natura-sortimentet.

”Produkterna i Kiilto Pro Natura-sortimentet är tillverkade av fossilfria, biologiskt nedbrytbara och förnybara råvaror, vilket säkerställer att deras användning inte bidrar till ökade koldioxidnivåer. Förpackningarna är tillverkade av återvunnen plast och alltid med användarens säkerhet i åtanke”, förklarar Laurén stolt. ”När våra partners väljer Kiilto Pro Natura-sortimentet kan de lita på att hela kedjan, från råmaterial till produktion, användning och avfallshantering av produkten, har noga övervägts ur ett miljöperspektiv. En förpackning omfattar många ansvarsfulla val.”

Kiilto Pro Natura

  • Tillverkade av fossilfria, biologiskt nedbrytbara och förnybara material.
  • Hela livscykeln från råmaterial, produktion, användning, avfallshantering till återvinning har beaktats. Högsta krav ställs inte bara på miljövänlighet utan även på säkerhet och kvalitet.
  • Förpackningarna av Kiilto Pro Natura-produkter är tillverkade av återvunnen plast när det är möjligt, alltid med användarens säkerhet i åtanke.

I samarbete med: RKC Text: Mira Ahola Edit: Kiilto Bilder: Mikko Uosukainen