Samarbete är nyckeln till säkra modulhus

Kiiltos lösningar för våtrum skapar positiva resultat för produktionsprocessen hos SSA, som tillverkar badrumsmoduler. Kiilto och SSA har samarbetat i flera år för att förbättra produktionen genom innovation och implementering av nya arbetssätt. Att minimerar materialspill, är ett steg mot hållbarare byggande som är ett prioriterat mål för både SSA och Kiilto.

SSA har varit verksam i sin nya fabrik sedan december förra året. När företaget behövde mer plats fick de chansen att skräddarsy en helt ny fabrik som uppfyller deras behov perfekt.

Sampo Päkkilä, som är fabrikschef, säger att det är allt viktigare att vara flexibel och produktionen planeras allt noggrannare. Produktionslinjerna i fabriken har optimerats över tid och det har varit en stor tillgång att ha en tät dialog med materialleverantören i projektet.

”Det är alltid trevligt att arbeta med Kiilto! Att ha en stark arbetsrelation gör allting enklare. En erfaren leverantör är lättare att lita på än en som bara skickar varorna utan dialog. En sådan leverantör skulle inte funka i det här fallet”, säger Sampo.

Samarbete har hjälpt att skapa nya insikter och utveckla både produkter och metoder. 

Kvalitén i våra moduler har förbättrats över tid. Kiilto och SSA har samarbetat nära under åren och kommit fram till många förbättringar som ökar slutproduktens kvalitet och underlättar arbetet.

Kiiltos omfattande expertis inom byggkemi och industriella lim har hjälpt oss att optimera fabriken och Kiiltos team besöker SSAs fabrik frekvent.

”Vi har utvecklat helt nya metoder och samarbetet har varit mycket positivt för oss eftersom Kiilto alltid har lyssnat på våra behov och verkligen lagt ner arbete”, säger Sampo och ler.

”Vi har också lärt oss nya arbetssätt, till exempel genom Kiiltos utbildningar. Det är ett utmärkt exempel på ett bra samarbete.”

Högkvalitativa byggmaterial är en framgångsfaktor när man tillverkar moduler. 

Användningen av SSAs moduler effektiviserar planeringen och effektiviteten på byggplatsen. När ett badrum tillverkas under kontrollerade förhållanden är dessutom kvalitén garanterat hög. 

SSA har valt att använda Kiilto Pro Kerasafe+.

”Certifieringsprocessen för våtrum som inkluderar en täthetstest, övertygade oss om Kiilto Pro Kerasafe+ höga kvalitet. Speciellt täthetstestet är mycket krävande med test av varmt och kallt vatten, dynamiska belastningstester och 7-dagars långa tester”, beskriver Sampo.

Kiilto Pro KeraSafe+ är mycket elastisk, hållbar och garanterar total vattentäthet under hela badrummets livslängd. Certifieringen av våtutrymmet för modulerna kräver kontinuerlig kvalitetskontroll. Arbetsstegen fotograferas och dokumenteras, och processen är så noggrann att det knappt förekommer några klagomål.

”Att vi använder Kiiltos produkter i SSAs moduler genererar förtroende hos SSAs kunder,” säger Sampo.

Hållbarhet spelar en central roll i arbetet för både SSA och Kiilto

Hos SSA är miljö och hållbarhet en viktig faktor vid val av leverantör. Ett bra exempel på hållbart byggande är SSAs modulkoncept Qiva, som minimerar materialspill, minskar värmeförlusten på byggplatser och minskar energiförbrukningen och koldioxidavtrycket under byggfasen med över 50%.

Daniel Hilli, områdeschef på Kiilto, säger att Kiiltos löfte till miljön återspeglas i allt från förvärv av råmaterial till kundservice. Till exempel är över 50% av Kiiltos förpackningar tillverkade av återvunna material, och andelen ökar årligen.

Vill du veta mer om Kiilto Pro KeraSafe+ är du varmt välkommen att kontakta en av våra säljare.