Vi söker efter en QA och Regulatory Affairs Manager för affärsområdet Professional Hygiene

Kiilto är ett familjeägt företag från Finland, etablerat år 1919. Vi har en uttalad vision fram till år 2080 som är baserad på miljöledarskap, närhet och engagemang för framtiden. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför kemiska produkter med tillhörande tjänster inom fyra affärsområden: bygg, industrilim och flamskydd, professionell hygien samt konsument hygien. Vi verkar i 11 länder och har cirka 1 000 anställda. År 2020 uppgick koncernens nettoomsättning till 294 M€. www.kiilto.se

 

Vi söker efter en

QA och Regulatory Affairs Manager

för affärsområdet Professional Hygiene

 

I den QA / RA-rollen kommer du att ansvara för att sätta mål, underhåll och uppföljning av QA-aktiviteter i KiiltoClean AB och vår nyförvärvade Svenska Diskbolagets produktionsenhet i Svedala samt i våra kontraktstillverkningspartners. Du kommer att ansvara för ISO 9001inom KiiltoClean vilket innebär att du kommer att utföra interna revisioner och leverantörsgranskningar och ledningsgranskningar samt se till att vår processdokumentation och procedurer för reklamationer följs.

Du kommer att hantera regleringsprocesser på gruppnivå och vara kontaktperson i regleringsfrågor för våra produkter. Du säkerställer att biocidprodukter som släpps ut på marknaden överensstämmer med relevanta nationella eller regionala bestämmelser samt CLP-efterlevnad, särskilt i Sverige och Norge. Du kommer att göra detta i nära samarbete med internationella kollegor. Du har kunskap om kemikalielagstiftningsstandarder och andra relevanta riktlinjer och kan bedöma deras inverkan på våra behov.

I den nyetablerade positionen kommer du att arbeta internationellt. Du kommer att rapportera till gruppen Research, Development and Innovation Director. Tjänsten är placerad i Malmö och du måste ha möjlighet att resa.

 

Kvalifikationer:

  • Universitetsutbildning inom biologi, kemi eller farmaci.
  • Minst fem års erfarenhet av att utföra QA / QC-uppgifter i en industriell miljö
  • Erfarenhet av att arbeta med ISO 9001
  • Tillräcklig kunskap om registrering av biocidprodukter i Europa enligt BPR
  • Grundläggande kunskaper om medicinteknisk reglering är en merit
  • Flytande i svenska och engelska
  • Strukturerat arbetssät
  • Teamspelare

 

Vänligen skicka in din ansökan med lönebegäran och CV senast 26 maj 2021 här.

Vi arbetar i enlighet med Kiiltos rekryteringsprocess och kommer att behandla alla kontakter som rör tjänsten med absolut sekretess. Vi skickar frågor om videointervjuer till utvalda sökande. Vi ber också de sökande att reservera 7, 9 och 10 juni 2021 för en eventuell anställningsintervju i Malmö.