DAX Preop
Handdesinfektion

DAX Preop är en kirugisk handdesinfektion avsedd för desinfektion av händer innan operation. Produkten är etanolbaserad (ca 80 vol%) med tillsats av n-propanol för förlängd effekt. Innhåller även glycerin som återfuktar huden.

EN12791 – 9 ml i 1,5 min
EN1500 (baktericidal effekt) 3 ml i 30 sek
EN13727 (baktericidal effekt) 30 sek
EN13624 (jästicidal effekt) 30 sek
EN14348 (tuberculosid effekt) 30 sek
EN14476 (höljeförsedda virus) 15 sek, (Adenovirus, Murine Norovirus) 30 sek

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Specialfunktioner

Verkar snabbt och klibbar inte efter avdunstning
Uppfyller bland annat EN12791, EN 1500 och har dokumenterad effekt på bakterier som Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, staphylococcus aureus och Entereoccocus hirae
Dokumenterad effekt på höljeförsedda virus som Hepatit B, Hepatit C, HIV
Dokumenterad effekt på mycobakterier som Mycobacterium terrae och vissa nakna virus som Rota virus och Murine Norovirus

Länkar

Dokument

Användningsområde

För kirurgisk desinfektion av händer inom sjukvården.

Tillverkningsland

DANMARK

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
15 x 600 ml C464 7331964004647
Bruksanvisning

Gör så här:
• Tvätta händer och underarmar med en mild tvål och vatten i minst 1 minut.
• Torka händer, underarmar och armbågar noggrant med torkpapper. Huden skall vara torr innan handdesinfektionen påbörjas.
• Tag rikligt av DAX Preop, minst 4,5 ml, och massera in i händer, på handleder, underarmar och till slut armbågarna under 45 sekunder.
• Tag ytterligare minst 4,5 ml DAX Preop, och massera in i händer, på handleder och underarmar under 45 sekunder.
• För att uppnå optimalt resultat skall huden hållas fuktig under hela desinfektionsfasen.
• Låt händer och underarmar lufttorka
• OBS! Tag ej på operationshandskarna förrän huden är helt torr.

Ingrediens Effekt
Etanol (80vol% ) med tillsats av n-propanol för förlängd effekt.