Handdesinfektion

Handdesinfektion är en del av vårdens dagliga rutin för att förhindra smittspridning och en bra handsprit ska kunna användas upp till 50 gånger på ett arbetspass utan att torka ut händerna. DAX har försett vården med handdesinfektion sedan tidigt 1970-tal och produkterna lever upp till de stränga krav som ställs, både vad gäller effektivitet och hudvänlighet.