Kestopur 200/50
2-komponents lösningsmedels-fritt pu-lim

Kestopur 200/50 är ett två-komponents polyuretanlim för limning av metall, trä och isoleringsmaterial samt fiberkompositer i sandwichkonstruktioner för transportindustrin.

Specialfunktioner

  • Lösningsmedelsfritt
  • Starkt, hållfast
  • Lämpligt för maskinell applicering

Länkar

Dokument

Användningsområde

Kestopur 200/50 ger en stark men ändå elastisk fog. Utmärkt för både manuell och automatisk applicering. Lämplig för limning av t.ex. trä, metall, isoleringsmaterial, PVC, polystyren, glasfiber och betong. Används med Kiilto 200/S Härdare. Limmet uppfyller M1- emissionsklass för byggnadsmaterial.

Typ/bindemedel

Polyuretan

Densitet/Specifik vikt

Bas: 1,6 g/cm³, härdare: ca 1,2 g/cm³

Färger

Beige, Grå

Skjuvhållfasthet

SS 11 N/mm² (28 dygn, 23°C, 50 % RF)

Draghållfasthet

4 N/mm² (DIN 53504)

Brottöjning

50 % (DIN 53504)

Hårdhet

Shore D 60

Blandningsförhållande

5 viktdelar Kestopur 200/50 bas + 1 viktdel Kestopur 200/S Härdare

Viskositet

Bas ca 14 000 mPas, Härdare ca 200 mPas (Brookfield RVT +20°C)

Blandningsviskositet

ca 6 200 mPas (Brookfield RVT, +20°C)

Bearbetningstid

ca 50 min (120 g, 20°C, 50 % RF)

Öppentid

max. 1 tim. 30min (23 °C, RF 50 %)

Appliceringsmängd för lim

200–600 g/m² beroende på material

Presstid

Min. 4 tim. 30 min / 20 °C

Förvaring

I oöppnad originalförpackning (1 000 l) +10–25 °C 6 månader, i mindre förpackningar 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Ytorna som ska sammanfogas ska vara rena och torra. Ta bort oxider genom slipning, fett och annan smuts med Kiilto Cleaner 303. En ordentligt rengjord yta kan slipar och primas för att förbättra vidhäftningen. Ta bort slipdammet noggrant före applicering av lim. Rör om Kestopur 200/50-basen före användning. Tillsätt Kestopur 200/S härdare i basen och blanda tills en enhetlig färg uppnås. Applicera limmet en- eller dubbelsidigt på materialen som ska limmas ihop. Färska limfläckar tas bort med en torr trasa och ytorna torkas av med Kiilto Cleaner 303 eller Kiilto Cleaner 302. Härdat lim kan endast tas bort mekaniskt. Vi rekommenderar limning i rumstemperatur. Limmets öppentid beror på temperaturen och luftfuktigheten. Limning kan dock utföras även i lägre temperaturer (ned till +10 °C), men då blir härdningstiden avsevärt längre och appliceringsegenskaperna sämre. En högre presstemperatur kommer att förkorta presstiden.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
Nyckelflagga