Kestopur 205/15
2-komponents lösningsmedels-fritt pu-lim

Kestopur 205/15 är ett två-komponents polyuretanlim för limning av metall, trä och isoleringsmaterial samt fiberkompositer i sandwichkonstruktioner för transportindustrin.

Specialfunktioner

  • Lösningsmedelsfritt
  • Starkt, hållfast
  • Lämpligt för maskinell applicering

Länkar

Dokument

Användningsområde

Kestopur 205/15 ger en stark men elastisk limfog. Optimal för maskinell applicering. Limmets specialegenskap är dess plastiska vidhäftning på metallytor. Lämpligt för limning av t.ex. metaller, trä, isoleringsmaterial och fiberkomposit. Används med Kestopur 200/S Härdare. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kestopur 205/15 Schütz cont T2496.996
[green_content]

30 %

Typ/bindemedel

Polyuretan

Densitet/Specifik vikt

Bas: 1,6 g/cm³, härdare: 1,2 g/cm³

Färger

Beige, grön

Skjuvhållfasthet

SS-SS 9 N/mm², aluminium ≥ 5 N/mm² (28 dygn, 23 °C, 50 % RF)

Draghållfasthet

7 N/mm² (DIN 53504)

Brottöjning

25 % (DIN 53504)

Hårdhet

Shore D 50

Blandningsförhållande

5 viktdelar Kestopur 205/15 bas + 1 viktdel Kestopur 200/S Härdare

Viskositet

Bas: ca 15 000 mPas, härdare: ca 250 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Blandningsviskositet

ca 7 000 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Bearbetningstid

ca 15 min (120 g, 20°C, 50 % RF)

Öppentid

Max. 45 min (23 °C, 50 % RF)

Appliceringsmängd för lim

150-500 g/m² beroende på material

Presstid

minst 2 timmar 15 minuter/20 °C

Förvaring

I oöppnad originalförpackning (1 000 l) +10–25 °C 6 månader, i mindre förpackningar 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Ytorna som ska sammanfogas ska vara rena och torra. Ta bort oxider genom slipning samt fett, olja och annan smuts med Kiilto Cleaner 303. En noggrant rengjord yta kan slipas och primas för att förbättra vidhäftningen. Ta bort slipdammet noggrant före applicering av lim. Rör om Kestopur 205/15-basen före användning. Tillsätt Kestopur 200/S Härdare i basen och blanda tills färgen är jämn. Applicera limmet en- eller dubbelsidigt på materialen som ska limmas ihop. Färska limfläckar tas bort med en torr trasa och ytorna torkas av med Kiilto Cleaner 303 eller Kiilto Cleaner 302. Härdat lim kan endast tas bort mekaniskt. Vi rekommenderar limning i rumstemperatur. Limmets öppentid beror på temperaturen och luftfuktigheten. Limning kan dock utföras även i lägre temperaturer (ned till +10 °C), men då blir härdningstiden avsevärt längre och appliceringsegenskaperna sämre. Högre pressningstemperatur förkortar presstiden.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med ohärdad produkt. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
Nyckelflagga
GREEN CONTENT 30 %