Kestopur 300/150
2-komponents lösningsmedels-fritt pu-lim

Kestopur 300/150 är ett 2-komponents polyuretanlim för limning av metall, trä och isoleringsmaterial, samt fiberkomposit i sandwishpanelkonstruktioner inom transportindustrin.

Specialfunktioner

  • Lösningsmedelsfri
  • Slitstark
  • Lätt att sprida med en handroller
  • Lång arbetstid

Länkar

Dokument

Användningsområde

Kestopur 300/150 är ett 2-komponents polyuretanlim som ger en stark, men elastisk fog. Används i kombination med Kestopur 200/S härdare. Kestopur 300/150 är lämplig för limning av t.ex. mjukgjord PVC, PC, EPS, ABS, högtryckslaminat och fiberkomposit och metaller. Förberedande limprover måste göras före fullskalig applicering för att säkerställa korrekt vidhäftning. På grund av den låga viskositeten och långsamheten är Kestopur 300/150 perfekt även för manuell applicering.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kestopur 300/150 24 kg/20 l T2425.020
Kestopur 300/150 300 kg avok. T2425.300
[green_content]

30 %

Typ/bindemedel

Polyuretan

Densitet/Specifik vikt

Bas: ca 1.60 kg/dm³, Härdare: ca 1.20 kg/dm³

Skjuvhållfasthet

SS 5 N/mm² (28 d 23 °C, 50% RF)

Draghållfasthet

5 N/mm² (DIN 53504)

Brottöjning

20% (DIN 53504)

Hårdhet

Shore D 45

Blandningsförhållande

5 viktdelar Kestopur 300/150 bas + 1 viktdel Kestopur 200/S härdare.

Viskositet

Bas: ca 5.000 mPas, Härdare: ca 200 mPas (Brookfield RVT 20 °C)

blandningens färg

Beige

Bearbetningstid

2 t 30 min (20 °C, 50% RF)

Öppentid

max. 4 timmar (23 °C, 50% RF)

Appliceringsmängd för lim

150–500 g/m² beroende på material

Presstid

min. 7 t / 20 °C

Förvaring

Oöppnad vid +10–25 °C under 12 månader. Klar eller gulaktig vätska separeras från basen under lagring, så blanda produkten väl före användning.

Bruksanvisning

Ytorna som ska sammanfogas måste vara rena och torra. Ta bort oxidering genom slipning, fett och smuts med ett rengöringsmedel. Rör först om Kestopur 300/150-basen ordentligt. Om förvaringen är i en container behöver produkten röras om kontinuerligt. Använd en containerblandare eller returflöde. Tillsätt Kestopur 200/S -härdaren i basen genom att blanda ordentligt. Applicera limmet på en eller båda sidorna av materialen som ska sammanfogas med ett lämplig utrustning. Tag bort färska limfläckar med en torr trasa och rengör ytorna med aceton eller xylen. Ett härdat lim kan endast tas bort mekaniskt. Vi rekommenderar användning av limmet i rumstemperatur. Limning kan göras vid lägre rumstemperatur (även så lågt som +10 °C), men härdningsprocessen blir långsammare och appliceringen kan påverkas.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. All tekniska data är definierad enligt standarförhållande. Variationer i lokala arbetsförhållanden och arbetsmetoder påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas starkt av arbetsmetoden. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. . Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen
och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren måste själv testa produktens lämplighet för avsedd applicering.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt vid kontakt med exponering av ohärdad produkt: använd skyddshandskar. Se separat säkerhetsdatablad för produkten. För mer information om produkt- och förpackningsdestruktion se www.kiilto.com.

Nyckelflagga
GREEN CONTENT 30 %