Kestopur A2F 130
2-komponents lösningsmedels-fritt pu-lim

Kestopur A2F 130 är ett skummande, lösningsmedelsfritt två-komponents polyuretanlim för sandwichtillverkning.

Specialfunktioner

  • Lågt värmevärde
  • Optimalt för automatisk spridningsutrustning 

Länkar

Dokument

Användningsområde

Kestopur A2F 130 ger en stark men elastisk limfog. Utvecklat särskilt för limning av mineralull och glasull. Lämpligt för limning av t.ex. metaller, isoleringsmaterial och fiberkomposit. Kestopur A2F 130 används med Kestopur 200/F Härdare. Kestopur A2F 130 är lämpligt för tillverkning av sandwichelement i klass A2 enligt EN 13501 i kontinuerliga presslinjer med maskinell applicering av två-komponentslim.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kestopur A2F 130 Schütz cont /1500 kg T3213.996
Typ/bindemedel

Polyuretan

Densitet/Specifik vikt

Bas: 1,6 g/cm³, härdare: 1,2 g/cm³

Skjuvhållfasthet

≥ 7N/mm² (epoxybelagt stål, 28 dygn, 23 °C, 50 % RF)

Blandningsförhållande

5 viktdelar Kestopur A2F 130 bas + 1 viktdel Kestopur 200/F härdare

Viskositet

Bas ca 18 000 mPas, härdare ca 50 mPas (Brookfield RVT, 20 °C)

blandningens färg

beige

Bearbetningstid

2 min 10 s ± 20 s (42 g, 20 °C, 50 % RF)

Öppentid

max. 3 min/20 °C

Appliceringsmängd för lim

200–250 g/m² beroende på material

Presstid

ca 5 min/40 °C

Värmevärde

14,3 MJ/kg (EN ISO 1716)

Förvaring

I oöppnad originalförpackning (1 000 l) +10–25 °C 6 månader, i mindre förpackningar 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Ytorna som ska sammanfogas ska vara rena och torra. Ta bort oxider genom slipning samt fett och annan smuts med Kiilto Cleaner 303. En noggrant rengjord yta kan slipas och primas för att förbättra vidhäftningen. Ta bort slipdammet noggrant före limning. Rör om Kestopur A2F 130-basen noggrant före användning. Tillsätt Kestopur 200/F Härdare i basen och blanda tills massan och färgen är jämna. Applicera limmet en- eller dubbelsidigt med ett lämpligt verktyg på materialen som ska limmas. Ta bort färska limfläckar med en torr trasa och torka av ytan med Kiilto Cleaner 303 eller KiiltoCleaner 200. Härdat lim kan endast ta bort mekaniskt. Vi rekommenderar användning av Kestopur-lim i normal rumstemperatur. Limning kan dock utföras i lägre temperaturer (ner till +10 °C), men då blir härdningstiden längre och limmets appliceringsegenskaper sämre.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Även arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren måste själv testa produktens lämplighet för avsedd applicering.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga